มุมมองผู้หญิงเก่ง “ครูเบล” กับเคล็ดลับความสำเร็จ ที่ต้องสร้างเป้าหมาย : Her Day วันของเธอ

คุณศุภนุช ชือรัตนกุล (ครูเบล) AEIS Educational Consultant, โดยได้รับเกียรติจากรายการ Her Day ทางสถานี โทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ร่วมพูดคุยและถ่ายทอดประสบการณ์เคล็ดลับความสำเร็จที่ต้องสร้างเป้าหมาย โดยเฉพาะการติวเด็ก ๆ เพื่อสอบเข้า AEIS (Admissions Exercise for International Students ) ระบบการศึกษาของประเทศสิงค์โปร์ โดยรัฐบาลประเทศสิงค์โปร์ออกข้อสอบเท่านั้น

“เด็กจะเก่งไม่เก่งต้องดูว่าเขามีเป้าหมายไหม แต่ระหว่างที่เบลสอนเด็ก ๆ หากเห็นว่าเด็กมีความตั้งใจทำอะไร อยากเป็นอะไรในอนาคตเมื่อเขาโตขึ้นก็จะสอนให้เขารู้ว่า A ไป B ของเขาคืออะไร จะเน้นให้เด็กดำเนินไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นสำคัญ” สำหรับผู้สนใจเรื่องราวดี ๆ สามารถเข้าไปรับชมรายการ Her Day สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30  ย้อนหลังได้จาก Link นี้  https://youtu.be/BcauwUx7_8M?list=PL5mXhC9lmjBl0WZrbt0Jt-MeBuR-1B42l