เฟดเอ็กซ์มุ่งสร้างความยั่งยืน ทุกบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่งผลกระทบให้เทรนด์บรรจุภัณฑ์เกิดความเปลี่ยนแปลงตามมาด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (e-tail) และอุตสาหกรรมโลจิสติกที่ผู้บริโภคกำลังหันมาให้ความสนใจแก่การสิ่งแวดล้อม การใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จากผู้ผลิตที่ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน

บรรจุภัณฑ์นั้นนอกจากจะสามารถบ่งบอกตัวตนบริษัทได้แล้ว ยังแสดงทัศนคติของบริษัทที่มีต่อผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม และเป็นสิ่งที่ชี้ให้ผู้บริโภคเห็นว่าบริษัทมีความใส่ใจ ซึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังประสบปัญหาด้านขยะบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณมหาศาล โดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมาก ที่ยังคงสร้างขยะพลาสติกจำนวนมากและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เพราะในประเทศจีนได้ทำการประกาศห้ามใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง และขณะที่ร้านค้าออนไลน์รุ่นใหม่จำนวนมากกำลังประสบปัญหาในจุดนี้ เฟดเอ็กซ์ได้ตระหนักและหาทางแก้ไขปัญหานี้มาเป็นเวลานานแล้ว เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของเรา

เฟดเอ็กซ์จึงได้ดำเนินการเพื่อสร้างซัพพลายเชนที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นดังนี้:

การชดเชยคาร์บอน (carbon offsetting) ทราบหรือไม่ว่า ซองจดหมายทุกซองของเฟดเอ็กซ์มีค่าคาร์บอนเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) เพราะเราลงทุนด้านการชดเชยคาร์บอนแก่ซองจดหมายของเราทุกซอง ให้คุณสามารถส่งเอกสารได้อย่างไร้กังวลเรื่องคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) นอกจากนี้ซองจดหมายของเรายังทำมาจากกระดาษแข็งรีไซเคิล 100%

การรีไซเคิลและลดเปเปอร์ฟุตพริ้นท์ (paper footprint) บรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นของเฟดเอ็กซ์สามารถรีไซเคิลได้ 100% และทำมาจากวัสดุรีไซเคิลถึง 54% ซึ่งกระดาษของเรานั้นเป็นมิตรต่อป่าไม้ ได้รับการรับรองแล้วว่าใช้วัสดุจากป่าไม้ยั่งยืนในองค์การจัดการด้านป่าไม้ Forest Stewardship Council™ (FSC™) และเรายังเริ่มลงทุนด้านการใช้กระดาษที่ทำมาจากวัสดุทดแทนไฟเบอร์ เพื่อลดการทำลายป่าไม้อีกด้วย

ทำการทดลองแบบคิดนอกกรอบ! เรามักร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าเพื่อร่วมกันทำการทดลองและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถติดตามโปรเจคบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติเพื่อสังคมในอดีตของเราได้ที่นี่

ส่งต่อเคล็ดลับการจัดส่งให้ลูกค้าของเรา เพราะเราอยากให้ลูกค้าของเราสามารถจัดส่งพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้นที่สุด ด้วยเหตุนี้เราจึงคิดค่าจัดส่งตามขนาดพัสดุ เพื่อให้เราสามารถจัดพื้นที่ในเครื่องบิน รถขนส่ง และคลังสินค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการทำเช่นนี้ไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งเท่านั้น ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซ และช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าของเราคำนึงถึงการลดการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการบรรจุสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ลูกค้าของเราสามารถใช้บริการห่อพัสดุของเฟดเอ็กซ์ (FedEx Packaging Services) เพื่อปรับขนาดและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมยิ่งกว่า เพื่อลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อธรรมชาติอีกด้วย

จัดพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการเปลี่ยนและคืนสินค้า เราจัดส่งบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าด้วยความใส่ใจให้ไร้ความเสียหายใดๆ เสมอ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนและคืนสินค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้เรายังมีวิศวกรที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะอีกด้วย (เพราะที่เฟดเอ็กซ์ เราเอาจริงขนาดต้องมีวิศวกรออกแบบบรรจุภัณฑ์!) ทีมของเราจะประเมินบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่และให้คำแนะนำการปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้เรายังทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเราทำงานตามนโยบายด้านความยั่งยืนของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้โฟมโพลีสไตรีน หรือการใช้ฟิล์มห่อสินค้าน้อยลด และการเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิล

แน่นอนว่าโซลูชั่นบางอย่างของเราสามารถใช้ซ้ำได้อีกครั้ง และอีกครั้ง และอีกครั้ง! ยกตัวอย่างเช่นโซลูชั่นห่วงโซ่ความเย็น Medpak VIoC ของเฟดเอ็กซ์ ที่ถูกออกมาให้สามารถใช้ได้หลายครั้ง ลูกค้าของเราเพียงต้อง “ยืม” อุปกรณ์ในการจัดส่งพัสดุที่ต้องจัดส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ นอกจากนี้เรากำลังพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้ซ้ำยาวนานถึง 2 ปี เพื่อจัดส่งพัสดุที่ต้องควบคุณอุณหภูมิและเสี่ยงต่อการเน่าเสียได้ อย่างอาหารและไวน์ เป็นต้น

ลดการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างสิ้นเปลืองด้วยเครื่องมือออนไลน์! เฟดเอ็กซ์ใช้จักรกลอัตมัติที่เรียกว่า FedEx Electronic Trade Documents (ETD) ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถอัพโหลดและจัดการเอกสารการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบออนไลน์ได้ เฟดเอ็กซ์ ETD ช่วยลดการใช้กระดาษจำนวนมากสำหรับการพิมพ์และลงนามอนุญาตจัดส่งของอย่างมีประสิทธิภาพ

เราทำงานอย่างหนักเพื่อทำตามคำขวัญด้านความยั่งยืนของเราในการ ลด เปลี่ยน และปฏิวัติ นอกจากนี้เรายังใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมตามความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเป้าหมายอย่างน้อย 5 ข้อในโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) โดยเริ่มตั้งแต่การดำเนินตามแนวคิดวันคุ้มครองโลก (Climate Action) การปฏิบัติตามแนวคิดเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities And Communities) ไปจนถึงการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน (Responsible Consumption And Production) และโครงการอื่นๆ อีกมาก

และด้วยความต้องการซัพพลายเชนยั่งยืนที่มีขึ้นเรื่อยๆ จากลูกค้า พวกเราทุกคนควรจะร่วมมือกันเพื่อความสำเร็จสูงสุด และสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ คุณสามารถอ่านคำแนะนำได้จากที่นี่!