สายการบิน ANA ขาดทุน 4,800 ล้านดอลลาร์ มากสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ก่อตั้ง

ana
Photo : Shutterstock
สายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ หรือ ANA ของญี่ปุ่นคาดว่า บริษัทคาดว่าจะขาดทุนมากเป็นประวัติการณ์ จากผลกระทบการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ทำให้การเดินทางลดลงอย่างมาก

ANA Holdings รายงานประมาณการผลประกอบการสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีหน้า คาดว่าจะขาดทุนมากเป็นประวัติการณ์กว่า 4,800 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการขาดทุนสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งสายการบินแห่งชาติของญี่ปุ่น

รายได้ช่วง 6 เดือนนับจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ประมาณ 2,800 ล้านดอลลาร์ ลดลง 72% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทำให้ยอดขาดทุนสุทธิของช่วงดังกล่าวมากเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านดอลลาร์ และยังไม่มีแนวโน้มว่าธุรกิจการบินจะฟื้นตัว เนื่องจากหลายประเทศยังไม่ผ่านพ้นวิกฤตการระบาดของ COVID-19 และเกือบทั่วโลกยังคงห้ามการเดินทางระหว่างประเทศ ทางบริษัทจึงคาดว่ายอดขาดทุนสุทธิจะมากกว่า 4,800 ล้านดอลลาร์ สำหรับปีงบประมาณที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปี 2564

สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์มีจำนวนลูกค้าลดลงอย่างมาก เที่ยวบินระหว่างประเทศลดลง 96% ขณะที่เที่ยวบินภายในประเทศลดลง 79% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ANA กำลังต่อรองกับสหภาพแรงงานของบริษัท เรื่องการเพิ่มเงินชดเชยให้แก่พนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ และลดรายได้ต่อปีของพนักงานทั่วไปลง 30% รวมทั้งลดค่าจ้างและโบนัสสำหรับผู้บริหาร ตลอดจนการเพิ่มวันหยุด และการพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง นอกจากนี้ ทางสายการบินจะลดจำนวนเครื่องบินกว่า 30 ลำเพื่อลดค่าใช้จ่าย

ANA กำลังรวบรวมเงินกู้จากธนาคารรายต่างๆ ของญี่ปุ่นจำนวน 400,000 ล้านเยน เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ธนาคารซูมิโตโมะ มิตซุย และธนาคารเอกชนรวม 4 แห่งจะให้เงินกู้ ร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งญี่ปุ่น ซึ่งเป็นธนาคารที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาล

เงินกู้ก้อนนี้เมื่อรวมกับเงินที่ทางบริษัทได้กู้ก่อนหน้าราว 1 ล้าน 5 หมื่นล้านเยนจากแหล่งอื่นๆ จะมีเงินทุนมากพอที่จะดำเนินธุรกิจไปได้ราว 1 ปี แต่ก็ต้องการเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมหากการเดินทางโดยเครื่องบินยังคงลดน้อยลงต่อเนื่อง

Source