ทีเอ็มบีและธนชาต จัดโครงการ “เฮือนม่วนใจ๋ ผู้สูงวัย ณ สันทรายหลวง” สนับสนุนสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมการสร้างสุข และงานฝีมือท้องถิ่น

ด้วยความมุ่งมั่นของทีเอ็มบีและธนชาต ที่จะ ‘ให้คืน’ กลับสู่สังคม ด้วยกิจกรรม ‘เปลี่ยน’ ชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืนจากโครงการไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบีและธนชาต หรือ FAI-FAH for Communities 2020 นำโดย นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งอาสาสมัครพนักงานทีเอ็มบีและธนชาต ทีมเชียงใหม่ ได้ร่วมกับเทศบาลสันทรายหลวง และกลุ่มผู้สูงอายุ จัดตั้งโครงการ “เฮือนม่วนใจ๋ ผู้สูงวัย ณ สันทรายหลวง” สร้างโมเดลความสุขที่ยั่งยืน และเสริมองค์ความรู้ จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มาพูดคุย พบปะ และแสดงความสามารถด้านภูมิปัญญางานฝีมือท้องถิ่น อาทิ การจัดประเพณีการสืบชะตาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวล้านนา การประดิษฐ์บายศรี การนวดเพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกายประกอบดนตรี เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ สามารถมีอาชีพเสริม สร้างรายได้ และยังพร้อมส่งต่อองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ โดยเหล่าอาสาสมัครจากทีเอ็มบีและธนชาตได้เข้ามาให้คำแนะนำด้านการบริหารระบบภายในชมรมผู้สูงอายุ รวมทั้งวางแผนการบริหารและการจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2563 นี้ ทีเอ็มบีและธนชาต ผู้นำแนวคิด “Make REAL Change” ได้ตั้งเป้าหมายในการรวมพลังอาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาตทั่วประเทศไทยจัดกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นจำนวนถึง 30 โครงการ โดยมุ่งเน้นสร้างสรรค์โครงการที่ตอบโจทย์ เริ่มตั้งแต่การเข้าไปในชุมชนเพื่อสำรวจปัญหาต่าง ๆ พร้อมจุดประกายให้คนในชุมชนออกมาช่วยกัน “เปลี่ยน” ร่วมกับทีมอาสาสมัครฯ และช่วยกันคิด วางแผน และกำหนดแนวทางในการ “เปลี่ยน” เพื่อให้เหมาะกับชุมชนหรือตอบสนองความต้องการของชุมชนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สามารถติดตามภารกิจจากเหล่าอาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืนกันต่อที่ www.tmbfoundation.or.th