กรุงศรีผนึก MUFG หนุนลูกค้าโตสู้โควิด-19 จัดเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศผ่านออนไลน์ สร้างสถิติการเจรจาจับคู่ธุรกิจสำเร็จกว่า 300 คู่

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ร่วมมือกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำของโลก จัด Krungsri-MUFG Virtual Business Matching Fair 2020 งานจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างประเทศแบบออนไลน์ครั้งแรกของกรุงศรี โดยมีผู้ประกอบการจากประเทศไทย ญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมงานกว่า 200 บริษัทรวมทั้งองค์กรและธนาคารพันธมิตรในเครือข่ายของ MUFG และสามารถสร้างสถิติการเจรจาจับคู่ธุรกิจสำเร็จจำนวนกว่า 300 คู่ นอกจากนี้ กรุงศรี –MUFG ยังบริการให้คำปรึกษาผ่านทางออนไลน์เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ตอกย้ำพลังศักยภาพความเชี่ยวชาญในประเทศของกรุงศรีและเครือข่ายระดับโลกของ MUFG ในการขับเคลื่อนความเติบโตของภาคธุรกิจไทย

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Krungsri-MUFG Virtual Business Matching Fair 2020 ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญที่แสดงถึงการผสานพลังความแข็งแกร่งระหว่างกรุงศรีและเครือข่ายที่ครอบคลุมของMUFGเป็นจุดแข็งเชิงกลยุทธ์ของกรุงศรีเพื่อนำเสนอบริการที่แตกต่างให้กับลูกค้าธุรกิจ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะส่งผลต่อการเดินทางระหว่างประเทศ แต่การนำเทคโนโลยีแบบ Virtual Conference มาใช้ในการประชุมและการเจรจาธุรกิจในปีนี้ ทำให้กรุงศรีสามารถขยายขอบเขตผู้ร่วมงานและครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมยิ่งขึ้นรวมทั้งการบริการให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้นและประหยัดเวลาในการเดินทาง สอดคล้องแนวทางการทำธุรกิจในยุคนิวนอร์มอล”

นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น (JPC/MNC Banking) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “งาน Krungsri-MUFG Virtual Business Matching Fair 2020 ที่กรุงศรีได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ มีผู้ประกอบการและมีผู้ซื้อผู้ขายสินค้าจากประเทศไทยญี่ปุ่นกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า และอินโดนีเซียซึ่งร่วมงานเป็นครั้งแรกในปีนี้ รวมทั้งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงซึ่งร่วมกิจกรรมในปีนี้เป็นครั้งแรกเช่นกัน เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 200 บริษัท นอกจากนี้ ในด้านบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน มีหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ 4 องค์กร ที่ร่วมงานได้แก่ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) สาขากรุงเทพฯ องค์กรความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมโยโกฮามา (Yokohama Industrial Development Corporation หรือ Yokohama IDEC) ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งกรุงโตเกียว (Tokyo SME Support Center) และเทศบาลนครไอจิจากญี่ปุ่น (Aichi Prefecture) รวมทั้งมี5 ธนาคารพันธมิตรของ MUFG ในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมด้วย ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สปป.ลาว ธนาคาร Co-operative Bank (Myanmar) จากเมียนมา ธนาคารเวียดตินจากเวียดนาม ซีเคียวริตี้แบงก์จากฟิลิปปินส์ และธนาคารดานามอนจากอินโดนีเซีย”

งาน Krungsri-MUFG Virtual Business Matching Fair 2020 ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน อุปกรณ์การแพทย์ และธุรกิจด้านดิจิทัลและนวัตกรรม โดยกรุงศรีและ MUFG ได้ร่วมมือจัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจติดต่อกันเป็นปีที่ 8 แสดงถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการสร้างโอกาสการเติบโต และขยายศักยภาพของภาคธุรกิจไทยสู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านการผนึกพลังความแข็งแกร่งในประเทศของกรุงศรีและเครือข่ายระดับโลกของ MUFG การจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Krungsri Business Empowerment ที่เน้นการให้บริการข้อมูลเชิงลึกผ่านกิจกรรมสัมมนาและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่จะช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจและสร้างการเติบโตให้กับลูกค้าธุรกิจของกรุงศรีอย่างต่อเนื่อง