สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย!! กลุ่มทรู รับรางวัล “Best Companies to Work for in Asia 2020” จาก HR Asia ตอกย้ำแนวคิด “คน” คือหัวใจที่ผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ


กรุงเทพฯ 29 ตุลาคม 2563 – กลุ่มทรู โดย นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยทีมงานจากสายงานทรัพยากรบุคคล ร่วมภูมิใจในโอกาสที่กลุ่มทรู ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2020” (Best Companies to Work for in Asia 2020) จาก HR Asia ซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูองค์กรต้นแบบที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอันเป็นเลิศ มีนโยบายและแนวทางการดูแลพนักงานรอบด้าน อย่างเป็นรูปธรรมอันนำไปสู่การสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท ส่งผลให้เป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย

นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มทรู ได้รับรางวัลระดับนานาชาติอีกครั้ง ในฐานะ “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ปี 2020” (Best Companies to Work for in Asia 2020)” ต่อเนื่องจากรางวัลนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย 2 ปีซ้อน ในเวที Top Employers APAC 2020 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการได้รับการยอมรับครั้งนี้ เป็นผลจากความมุ่งมั่น ตั้งใจของกลุ่มทรู ผู้นำดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ ที่ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเชื่อว่า “คน” เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการเตรียมพร้อมคนทรูรับกับการทรานสฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัล ปรับกลยุทธ์เข้าสู่ “HR Digitization” เพื่อให้ทันต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยกลุ่มทรู ได้เตรียมความพร้อมสำหรับเพื่อนพนักงานในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในเรื่องการพัฒนาตนเอง เสริมความรู้ และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัวให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน มีศูนย์ให้คำปรึกษา รวมถึงความช่วยเหลือในยามวิกฤติทางสังคมและเศรษฐกิจต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตลอดจนสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็น “Createch Living” ให้พนักงานทำงานไปด้วย สนุกไปด้วย หรือเลือกทำงานที่ไหนก็ได้ทุกวัน (Work from anywhere)
ซึ่งเป็นการปรับการทำงานให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไป รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทีมงาน เดินหน้าปฏิบัติงาน ดูแลพนักงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เป็น “People Organization” องค์กรที่คิดถึงพนักงานเป็นอันดับแรก
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้แข็งแกร่ง เติบโต และก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป”