งานเทศกาล Ubon Art Fest 2020

 • Ubon Art Fest 2020 เปิดพื้นที่ย่านเมืองเก่า สู่การพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์ในอนาคต
 • เทศกาลงานสร้างสรรค์ ครั้งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี
 • งาน Art สุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ที่พลาดไม่ได้ กับงาน Ubon Art Fest 2020

งานเทศกาล UBON ART FESTIVAL 2020 จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงงานศิลปะและวัฒนธรรม นำเสนอนวัตกรรมชุมชน งานฝีมือและทักษะความเชี่ยวชาญของนักสร้างสรรค์ในพื้นที่หลากหลาย อันเป็นทักษะและวิถีชีวิตที่อัดแน่นอยู่ในชุนชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมไปถึงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในย่านเมืองเก่า ให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และเห็นคุณค่าของย่านเมืองเก่าจังหวัดอุบลราชธานีไปพร้อมกันกับการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาย่านสร้างสรรค์ การเกิดขึ้นของ UBON ART FESTIVAL 2020 ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการร่วมมือระหว่างชุมชน นักสร้างสรรค์จากหลากหลายสาขา และเยาวชนที่จะเข้ามาร่วมสร้างเทศกาล เพื่อจัดแสดงผลงานให้กับผู้เข้าชมเทศกาล เป็นการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ทักษะงานฝีมือ วิถีชีวิต นวัตกรรมและความรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นในกิจกรรมตลอดทั้งสองวันของงานเทศกาล เป็นการทำให้ย่านเมืองเก่าจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ได้มีการริเริ่มสร้างเครือข่ายย่านสร้างสรรค์เชื่อมโยงสู่การพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์ในอนาคต

โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ สศส. ขอนแก่น, กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี, หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, ชุมชนในพื้นที่เมืองเก่า และนักสร้างสรรค์หลากหลายสาขาในจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมดนตรีศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ การออกแบบ รวมไปถึงกลุ่มหัตถกรรมและงานฝีมือของชุมชนในท้องถิ่น

งาน Ubon Art Fest 2020 จะถูกนำมาจัดแสดง ณ 2 พื้นที่หลักได้แก่ 1. โรงแรมยู โฮเต็ล แอนด์ คาเฟ่  และ 2. เลียบถนนอุปราช ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2563 ผ่าน 9 กิจกรรมหลัก อันประกอบไปด้วย

 • ART HOTEL
  การจัดแสดงผลงานศิลปะคุณภาพและการจัดแสดงห้องพักเรืองแสง จาก 29 ศิลปิน บริเวณห้องพักในโรงแรม ยู โฮเต็ล แอนด์ คาเฟ่
 • ART TECH
  การจัดแสดงผลงานที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยี โดยแสดงออกมาในรูปแบบนิทรรศการที่ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเอง
 • Live Performance
  การแสดงผลงานศิลปะ จากทั้งศิลปินระดับจังหวัดและระดับโลก รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา ที่ต้องการนำเสนอความสร้างสรรค์ของจังหวัดอุบลราชธานีผ่านผลงานการแสดงโชว์สด อาทิ การแกะเทียน, แกะสลักน้ำแข็ง, การเพ้นท์สีควาย, การโชว์ Jet Ski เป็นต้น
 • Ubon Talk
  การบรรยายเเละเสวนาเเลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ จากนักคิดนักออกเเบบ ผู้เชี่ยวชาญทั้งเป็นคนในพื้นที่และต่างจังหวัด เพื่อนำเสนอหลากหลายมุมมองของจังหวัดอุบลราชธานีไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • Local Connecting the Dot
  กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าภายในย่านเมืองเก่าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกระตุ้นและขยายพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชน
 • Street Art Market
  ตลาดสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสในการขายสินค้า ทดลองตลาด การวางแผนธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และนักเรียนนักศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
 • Street Food Market
  แหล่งรวมร้านค้าอาหารท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี จากร้านค้าในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่น
 • Music Program
  กิจกรรมแสดงดนตรี จากนักดนตรีที่มีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงในภาคอีสานอย่างสร้างสรรค์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศและความเคลื่อนไหวให้กับเมือง
 • Hand Craft Workshop
  กิจกรรมเวิร์คช็อปที่ถ่ายทอดความรู้ เเละทักษะฝีมือโดยนักสร้างสรรค์ เพื่อให้พัฒนานำเอาความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปต่อยอดเชิงมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคตได้

สามารถติดตามข่าวสาร และตารางกิจกรรมของงาน Ubon Art Fest 2020 เพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/ubonartfest