กสิกรไทยแบงก์ไทยแห่งแรกได้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน DJSI ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน คว้าคะแนนสูงอันดับหนึ่งกลุ่มธนาคารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ธนาคารกสิกรไทยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2020 ทั้งในระดับโลก (World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน เป็นธนาคารแรกของไทย และมีคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มธนาคารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำความสำเร็จการธนาคารแห่งความยั่งยืนสอดคล้องมาตรฐานสากล

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์  Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2020 ซึ่งเป็นดัชนีวัดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก ทั้งในกลุ่มดัชนีระดับโลก DJSI World และกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ DJSI Emerging Markets โดยปีนี้มีธนาคารชั้นนำทั่วโลกได้รับการเทียบเชิญและเข้าร่วมจำนวน 207 แห่ง ทุกธนาคารจะได้รับการประเมินการจัดการที่ยั่งยืนขององค์กรในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างเข้มข้น

สำหรับผลการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ประจำปี 2563 ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์DJSI เป็นปีที่5 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2563 โดยเป็น 1 ใน 25ธนาคารชั้นนำที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลก (DJSI World) และเป็น 1 ใน 15 ธนาคารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทยได้รับคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 6 ในกลุ่มธนาคารทั่วโลก และสูงเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มธนาคารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นางสาวขัตติยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 5 ปีติดต่อกัน เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารกสิกรไทยในการดำเนินธุรกิจบนรากฐานของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน หล่อหลอมอยู่ในทุกกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม จนเป็นกรีน ดีเอ็นเอ ขององค์กร ที่สร้างประโยชน์สูงสุด ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อการเจริญเติบโตที่มั่นคง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในภาพรวม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

เกี่ยวกับ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์  

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์  (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจระดับโลก รวมทั้งเป็นดัชนีที่กองทุนต่าง ๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุนโดยมั่นใจว่าบริษัทที่ได้รับการรับรอง DJSI จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน  ด้วยเหตุนี้บริษัทในตลาดทุนหลายแห่งทั่วโลกจึงต่างมุ่งหวังที่จะได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับ DJSI ในแต่ละปี สำหรับการคัดเลือกดัชนี DJSI World มีบริษัทในตลาดทุนทั่วโลกที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและได้รับเทียบเชิญเข้าสู่การคัดเลือกกว่า 2,500 บริษัท ส่วน DJSI Emerging Markets มีบริษัทที่ได้รับเทียบเชิญประมาณ 800 บริษัท  การประเมินผลงานผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเป็นแบบปีต่อปี ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำ แต่จะพิจารณาจากมาตรฐานการจัดการเทียบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะมีการพัฒนาขึ้นทุกปี เพราะฉะนั้นทุกบริษัทต้องมีผลงานการจัดการด้านองค์กรแห่งความยั่งยืนที่ดีที่สุดเหนือว่าบริษัทแห่งอื่น อุตสาหกรรมละ 10-15% เท่านั้นที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก