ศิลปินที่ไม่ใช่แค่ศิลปิน แต่ต้องเป็น Business Partner