มูลนิธิอิออนประเทศไทย สานโอกาสมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษาแก่เยาวชนไทยสู่ปีที่ 11

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับ คุณฮิโรชิ โยโกโอะ ประธานกรรมการมูลนิธิอิออน 1% คลับคุณมาซาโตชิ โอโมโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และ คุณโทชิฮิโกะ นาเบะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ท๊อปแวลู (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จำนวน 32 ทุน มูลค่า 2,240,000 บาท ให้กับ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำนิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนเข้ารับมอบทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต