เกาหลีใต้เตรียมสั่งจอง “วัคซีน COVID-19” ให้ประชาชน 88% ของประเทศ

Photo : Xinhua
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข และสวัสดิการเกาหลีใต้ เปิดเผยว่าเกาหลีใต้วางแผนสำรองวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จากผู้ผลิตยาต่างประเทศให้ประชาชนจำนวน 44 ล้านคน หรือคิดเป็น 88% ของประชากรทั้งหมดในประเทศ

กระทรวงฯ ได้สั่งซื้อวัคซีนล่วงหน้าจากไซเฟอร์ โมเดอร์นา และแอสตราเซเนกา บริษัทละ 20 ล้านโดส สำหรับประชาชน 34 ล้านคน โดยจะฉีดวัคซีนเหล่านี้ให้ประชาชนจำนวน 2 โดสต่อคน นอกจากนี้ยังสั่งซื้อวัคซีนจากจอห์นสันแอนด์จอห์นสันอีก 4 ล้านโดส ซึ่งจะฉีดเพียงโดสเดียวต่อคน

กระทรวงฯ ลงนามจัดทำสัญญาสั่งซื้อล่วงหน้าอย่างเป็นทางการกับแอสตราเซเนกาแล้ว และมีแผนลงนามสัญญาร่วมกับบริษัทอื่นในอนาคตอันใกล้นี้

วัคซีนที่เหลือสำหรับประชากร 10 ล้านคนจะถูกสำรองไว้ผ่านโครงการวัคซีนระดับโลกขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่มีชื่อว่าโครงการโคแวกซ์ (COVAX Facility)

รัฐบาลเกาหลีใต้จัดสรรงบประมาณสำหรับซื้อวัคซีนรวม 1.3 ล้านล้านวอน (ประมาณ 3.61 หมื่นล้านบาท) โดยกระทรวงฯ เสริมว่าวัคซีนที่สั่งซื้อล่วงหน้าจะถูกทยอยจัดส่งสู่เกาหลีใต้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 และหากจำเป็นเกาหลีใต้จะดำเนินการสำรองวัคซีนเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากความคืบหน้าของวัคซีนตัวอื่นๆ

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ยังไม่ได้กำหนดช่วงเวลาฉีดวัคซีนให้ประชาชน เนื่องจากการพัฒนาวัคซีนนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ กอปรกับยังมีความกังวลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน อย่างไรก็ดี รัฐบาลกำลังพิจารณาว่าจะให้วัคซีนแก่กลุ่มผู้เสี่ยงติดเชื้อสูงก่อน อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่อาศัยในบ้านพักคนชรา ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์