ผู้บริหาร ลิกซิล (ประเทศไทย) รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2020 ภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้างจาก มสวท.

นายวิชา วรสายัณห์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจลิกซิลเฮ้าส์ซิ่งเทคโนโลยี (TOSTEM) เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020 (Quality Persons of the Year 2020)ในสาขา “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020 ภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง”จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ ณ  หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต

นายวิชา วรสายัณห์ กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัว ที่ได้ถูกยกย่องขึ้นบนทำเนียบเกียรติยศของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยผมได้รับเลือกให้เป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในด้านการงาน และการอุทิศตนเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมในภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและอุดมการณ์ในการทำงานของตนเองที่ตั้งใจ และมุ่งมั่นในการทำธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการตอบแทนสังคม และในอนาคตก็จะยังคงเดินหน้าในการพัฒนาธุรกิจ ยกระดับคุณภาพการใช้งานสินค้าควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป”

ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020” โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ “บุคคลคุณภาพแห่งปี” และ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี” ซึ่งรางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปีนั้น จะมอบให้กับบุคคลซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมของทอสเท็ม (ประเทศไทย) ได้ทาง www.tostemthailland.com