ซีพี เฟรชมาร์ท ยกระดับอาหารคุณภาพดี มาตรฐาน “ซูเปอร์มาเก็ตที่รัก”

ซีพี เฟรชมาร์ท เปิดกลยุทธ์รุกตลาด “ซูเปอร์มาเก็ตเรือธง” (Flagship Store) แหล่งรวมอาหารสด สะอาด ปลอดภัย ยกระดับคุณภาพพรีเมี่ยมรับสังคม “วิถีปกติใหม่” (New Normal) ส่งตรงถึงบ้านด้วยระบบสั่งซื้อออนไลน์ เสิร์ฟอาหารจากใจให้คนไทยทุกคน
ตั้งแต่ปี 2561 ซีพี เฟรชมาร์ท เดินหน้าแผนการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายฐานลูกค้า ด้วยการปรับรูปแบบร้าน จัดระบบและบริหารจัดการสินค้าและบริการด้วยความรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและใสใจสิ่งแวดล้อม สู่รูปโฉมใหม่โดยยกระดับให้เป็นซูเปอร์มาเก็ตเต็มรูปแบบมากขึ้น สินค้ามีความหลากหลายทั้งเนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ และสินค้าอุปโภค เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ภัตตาคารและผู้บริโภค เพื่อตอบโจทย์กระแสความต้องการของลูกค้ายุค “ดิจิทัล” ที่ดูแลตัวเองมากขึ้นและให้ความสำคัญกับอาหารสด สะอาด ปลอดภัย
ซีพี เฟรชมาร์ท มีการทยอยปรับปรุงตกแต่งสาขาเดิมเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้า โดยเน้นผลิตภัณฑ์และอาหารสดคุณภาพดีปลอดภัยให้ชุมชน ร้านอาหาร สามารถเข้าถึงได้ ปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 350 แห่ง เพื่อรองรับความต้องการของชุมชนทั้งสินค้า ตลอดจนบริการสั่งซื้อออนไลน์ส่งถึงบ้านและร้านอาหารฟรี
ล่าสุด ซีพี เฟรชมาร์ท ได้รับการคัดเลือกจากผู้บริโภคให้เป็น 1 ใน 3 “ซูเปอร์มาเก็ตที่รัก” ในปี 2563 ดำเนินการคัดเลือกโดยเครือข่ายกินเปลี่ยนโลก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และองค์การอ็อกแฟม ประเทศไทย (Oxfam Thailand) โดยประเมินซูเปอร์มาร์เก็ตไทยจำนวน 8 แห่ง ใน 3 มิติ คือ 1. ความรับผิดชอบต่อสวัสดิการผู้บริโภค เช่น ความปลอดภัยของอาหาร ส่วนประกอบและที่มาของอาหาร กลไกการรับเรื่องร้องเรียน 2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคู่ค้า เช่น การส่งเสริมอาหารยั่งยืน การใช้ยาและสารเคมี การบริหารจัดการน้ำ และ 3.ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของห้างค้าปลีก เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก การจัดการน้ำทิ้ง ความสัมพันธ์กับชุมชน
นายสุจริต มัยลาภ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจการค้าในประเทศ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า กระแสโลกยุคดิจิทัล และ disruption เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ ต้องหานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารและอาหารสดระดับโลกด้วยมาตรฐานสากล มีเป้าหมายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความชัดเจนมากขึ้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งรูปแบบการให้บริการที่ร้าน การสั่งซื้อออนไลน์และส่งสินค้าที่บ้าน
“การปรับตัวของ ซีพี เฟรชมาร์ท นอกจากจะอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคและคู่ค้าของเราในระบบนิเวศสังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society แล้ว ยังมุ่งมั่นอำนวยความสะดวกด้วยบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ” นายสุจริต กล่าว

นอกจากนี้ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซีพี เฟรชมาร์ท ยังให้การสนับสนุนคู่ค้ากว่า 100 ราย อย่างใกล้ชิด เช่น การจ่ายเงินค่าสินค้าตรงเวลา ส่งเสริมการขายสินค้า เป็นต้น ช่วยให้คู่ค้าสามารถวางแผนธุรกิจได้ต่อเนื่องและสามารถรักษาธุรกิจไว้ได้