เนสท์เล่ทุ่ม 1,530 ล้านบาทเปิดโรงงานยูเอชทีใหม่ ชูความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่า

นายวิคเตอร์เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเนสท์เล่อินโดไชน่านำทีมผู้บริหารบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นายไชยงค์ สกุลบริรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์นมและโภชนาการสำหรับผู้ใหญ่และนายซาทิชศรีนิวาซาน ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเทคนิคและอุตสาหกรรมการผลิตเนสท์เล่อินโดไชน่าเปิดโรงงานยูเอชที เนสท์เล่นวนคร 7 ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีเพื่อผลิตเครื่องดื่มยูเอชทีภายใต้แบรนด์ไมโลและนมตราหมี ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นโดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,530ล้านบาท ชูเทคโนโลยีล้ำสมัยสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

วิดีโอโรงงานยูเอชทีเนสท์เล่นวนคร7

โรงงานยูเอชทีเนสท์เล่นวนคร 7 ดำเนินงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การพัฒนาเครื่องโฮโมจีไนเซอร์ที่ใช้ในการผลิตไมโลโดยเทคโนโลยีเมมเบรนแทนระบบเก่าที่เป็นแบบลูกสูบส่งผลให้มีการใช้พลังงานน้อยลงการใช้ Heat Recovery Systemนำความร้อนจากไอน้ำและน้ำร้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดการใช้พลังงานนอกจากนั้นยังเลือกใช้สารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นโอโซนและยังมีการวางระบบจัดการของเสียและน้ำเสียจากการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพตามประเภทของขยะ ทำให้ไม่มีของเสียไปฝังกลบ การใช้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเช่น การนำหลอดกระดาษแบบโค้งงอได้มาใช้กับผลิตภัณฑ์ไมโลยูเอชทีรวมถึงลดปริมาณการใช้กระดาษลูกฟูกในการบรรจุสินค้า ด้วยการออกแบบกล่องให้เป็นแบบWrap Around แทนกล่องพับฝาชนทั่วไปจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคผ่านโครงการ “กล่องนมรักษ์โลก” รวมทั้งมีกระบวนการเก็บบรรจุภัณฑ์ยูเอชทีกลับมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

การเปิดตัวโรงงานใหม่ในครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบของโรงงานที่ส่งเสริมความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่าในประเทศไทย และสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคชาวไทยด้วยเครื่องดื่มยูเอชทีที่มีคุณภาพและโภชนาการเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเปิดพลังแห่งอาหารเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับทุกคนในวันนี้และในอนาคต