โรชเปิดตัวโซลูชั่นตรวจหาแอนติเจน (สารก่อภูมิต้านทาน) ต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู เพื่อห้องปฏิบัติการ สามารถรองรับการตรวจผู้ป่วยเสี่ยงโรคโควิด-19 ปริมาณมาก

  • เทสต์ตรวจหาสารก่อภูมิต้านทานต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู เป็นการตรวจในระบบอัตโนมัติสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อซาร์ส-โควี-ทู
  • คาดว่าภายในต้นปี 2564 โรชจะสามารถขยายขีดความสามารถเพื่อรองรับการตรวจได้สูงถึงหลักสิบล้านเทสต์ต่อเดือน
  • โซลูชั่นล่าสุดนี้จะช่วยเติมเต็มพอร์ตด้านโควิด-19 ของโรชให้สมบูรณ์ครอบคลุมยิ่งขึ้น พร้อมเสริมงานดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โรช (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) ประกาศเปิดตัวโซลูชั่นตรวจหาแอนติเจน หรือสารก่อภูมิต้านทานต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู เพื่อช่วยในการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) เทสต์ที่ให้ผลรวดเร็วและสามารถรองรับปริมาณการตรวจจำนวนมหาศาลนี้จะมีให้บริการในกลุ่มประเทศที่รองรับมาตรฐาน CE Mark โดยทันที พร้อมกันนี้ โรชยังได้ยื่นเรื่องขออนุมัติการใช้งานภายใต้อำนาจตามมาตรการฉุกเฉิน (Emergency Use Authorization หรือ EUA) จากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

เทสต์ตรวจหาสารก่อภูมิต้านทานต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู เป็นการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน (immunoassay) สำหรับห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาสารก่อภูมิต้านทานหรือแอนติเจนในตัวอย่างตรวจ โรชคาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการตรวจได้ถึงหลักสิบล้านเทสต์ต่อเดือนภายในต้นปี 2564 ขึ้นอยู่กับระดับความต้องการของระบบเฮลต์แคร์ทั่วโลก การตรวจนี้จะต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญโดยการป้ายเก็บตัวอย่างตรวจจากบริเวณโพรงจมูกหรือหลังช่องปากของผู้ป่วยที่มีอาการสุ่มเสี่ยงเป็นโรคโควิด-19 หรือผู้ที่คาดว่าหรือทราบแน่ชัดแล้วว่าได้รับเชื้อ ซาร์ส-โควี-ทู  โซลูชั่นอัตโนมัติสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจหาแอนติเจนนี้ มีให้บริการอย่างแพร่หลาย จึงไม่เพียงแต่จะช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ แต่ยังช่วยลดต้นทุนได้มาก อีกทั้งยังให้ผลตรวจรวดเร็ว และรองรับงานตรวจปริมาณสูงได้เป็นอย่างดี

“ผู้ให้บริการด้านเฮลต์แคร์ต่างๆ ยังคงได้รับแรงกดดันมหาศาลให้หาวิธีการตรวจที่มีความเสถียร และเพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย” นายโธมัส ชิเนคเกอร์ ประธานบริหารของโรช ไดแอกโนสติกส์ กล่าว “การเปิดตัวโซลูชั่นตรวจหาแอนติเจนที่สามารถรองรับปริมาณงานสูงได้ของเราจะเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ เป็นความสนับสนุนที่ผู้ให้บริการด้านเฮลต์แคร์สามารถวางใจได้เพื่อการตรวจหาการติดเชื้อซาร์ส-โควี-ทูและเพื่อเสริมการตรวจแบบ PCR”

เกี่ยวกับเทสต์ตรวจหาสารก่อภูมิต้านทานต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู

เทสต์ตรวจหาสารก่อภูมิต้านทานต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู ของโรชเป็นการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน (immunoassay) เพื่อตรวจหาเชื้อซาร์ส-โควี-ทูในทางเดินหายใจ บริเวณช่องจมูกหรือคอหอยหลังช่องปาก เป็นการตรวจที่ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถใช้เป็นทางเลือก หรือใช้ร่วมกับการตรวจ PCR ซึ่งการตรวจนี้จะมีประโยชน์อย่างมากในกรณีที่ห้องปฏิบัติการไม่สามารถตรวจแบบ PCR หรือรองรับได้เพียงจำนวนจำกัด ในกรณีที่ผลตรวจเป็นลบ แต่มีอาการหรือตัวบ่งชี้อื่นๆ ทางการแพทย์ระบุว่ามีการติดเชื้อซาร์ส-โควี-ทูอาจต้องมีการตรวจ PCR เพิ่มเติม

เกี่ยวกับการตรวจหาแอนติเจน หรือสารก่อภูมิต้านทาน

การตรวจแอนติเจน หรือสารก่อภูมิต้านทาน เป็นการตรวจหาโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของเชื้อโรค ดังนั้น มันจึงมีความจำเพาะอย่างยิ่งกับแต่ละโรค2 การทดสอบแบบนี้จะให้ผลเพียงว่า ในตัวอย่างตรวจของผู้ป่วยนั้น “มี/ไม่มี” เชื้อโรคอยู่ ซึ่งในกรณีที่ตัวอย่างตรวจมีปริมาณของแอนติเจนที่ต้องการตรวจมากพอ มันจะสามารถจับได้กับแอนติบอดีในชุดตรวจที่จำเพาะกัน จนทำให้ผลตรวจเป็นบวก ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อแล้วในร่างกาย3

เกี่ยวกับการรับมือของโรชต่อภาวะแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในฐานะบริษัทเฮลต์แคร์ชั้นนำของโลก โรชทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้แต่ละประเทศสามารถรับมือและลดผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรชได้พัฒนาโซลูชั่นอันหลากหลายเพื่อช่วยในการตรวจหาและวิเคราะห์การติดเชื้อในผู้ป่วย รวมถึงการให้การสนับสนุนในเชิงดิจิตอลแก่ระบบเฮลต์แคร์ อีกทั้งยังมุ่งมั่นเสาะหา พัฒนา และส่งเสริมแนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

โรชตระหนักดีว่าผลกระทบของโควิด-19 นั้นกว้างไกลกว่าแค่ผู้ติดเชื้อ เราจึงได้ร่วมงานกับผู้ให้บริการด้านเฮลต์แคร์ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่า ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ ตลอดจนการดูแลรักษาที่จำเป็นในภาวะที่ท้าทายเช่นนี้ เรามีบทเรียนจากภาวะโรคระบาดนี้ เราจึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคีอื่นๆ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างรากฐานของเฮลต์แคร์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

โซลูชั่นการตรวจวินิจฉัยของโรช:

การตรวจที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและเชื่อถือได้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยให้ระบบเฮลต์แคร์สามารถก้าวผ่านภาวะโรคระบาดร้ายแรงครั้งนี้ได้ โซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ของโรชมีให้เลือกมากมาย อาทิ

  • โซลูชั่นทดสอบระดับโมเลกุลที่สามารถรองรับงานปริมาณสูงเพื่อตรวจหาเชื้อ ซาร์ส-โควี-ทูที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 (ผ่านการอนุมัติ Emergency Use Authorisation หรือ EUA จากองค์การอาหารและยาสหรัฐ และมีให้บริการในประเทศที่รับรองมาตรฐาน CE Mark)
  • โซลูชั่นทดสอบสารภูมิต้านทานต่อเชื้อ ซาร์ส-โควี-ทูสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาสารภูมิคุ้มกันในกระแสเลือดต่อนิวคลีโอแคพซิดของเชื้อ (FDA EUA และ CE Mark)
  • โซลูชั่นทดสอบ IL-6 เพื่อช่วยในการระบุหาการติดเชื้อรุนแรงในผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่ามีเชื้อโควิด-19 (FDA EUA และ CE Mark)

 เกี่ยวกับ โรช

โรชเป็นผู้บุกเบิกของโลกในด้านเวชภัณฑ์และการวินิจฉัยโรค ที่มุ่งเน้นสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรทั่วโลก  ด้วยจุดแข็งทั้งด้านเวชภัณฑ์และด้านการวินิจฉัยโรคที่รวมกันของโรช ทำให้โรชเป็นผู้นำในด้านกลยุทธ์การดูแลรักษาสุขภาพแบบจำเพาะบุคคล (Personalised Healthcare) ซึ่งมุ่งเน้นมอบการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละบุคคลด้วยวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นได้

โรช เป็นหนึ่งในบริษัทไบโอเทคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นผู้คิดค้นยาที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็ง ภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จักษุวิทยา และระบบประสาท นอกจากนี้ โรชยังเป็นผู้นำของโลกในการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรคมะเร็งจากชิ้นเนื้อ รวมถึงการจัดการโรคเบาหวาน

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2439 โรชยังคงมุ่งมั่นค้นคว้าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษาโรคต่างๆ รวมถึงการตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน   และยังคงเดินหน้าร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น  ผลิตภัณฑ์ยาที่โรชคิดค้นขึ้นมากกว่า 30 รายการ ได้บรรจุอยู่ในรายการยา Model Lists of Essential Medicines ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งได้แก่ ยาปฏิชีวนะ ยาต้านโรคมาลาเรีย และยารักษามะเร็ง  โรช ได้รับการยกย่องในในฐานะผู้นำของกลุ่มในด้านความยั่งยืนของกลุ่มเวชภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) เป็นเวลา 12 ปีต่อเนื่องกัน

กลุ่มบริษัท โรช ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงบาเซล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีสำนักงานอยู่ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ใน พ.ศ. 2562 โรชมีพนักงานทั่วโลกกว่า 98,000 คน และลงทุนมากกว่า 11.7 พันล้านฟรังก์สวิสเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ  โรชมียอดขายของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงินกว่า 61.5 พันล้านสวิสฟรังก์ สำหรับบริษัท Genentech ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทโรช (Roche Group) ที่ทางโรชถือหุ้นทั้งหมด นอกจากนั้น โรชยังถือหุ้นใหญ่ในบริษัท Chugai Pharmaceutical ประเทศญี่ปุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ www.roche.com

เครื่องหมายการค้าที่ใช้ หรือถูกกล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้ ได้รับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย

แหล่งอ้างอิง

[1] Full specifications of the Roche immunoassay systems, including throughput, can be found on our diagnostics.roche website

[2] European Centre for Disease Prevention and Control. Diagnostic testing and screening for SARS-CoV-2. 2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/diagnostic-testing Accessed July 2020

[3] https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19

[4] Nucleocapsid protein (qualitative)

[5] Spike protein (quantitative)