PropertyGuru Asia Property Awards มอบรางวัล PropertyGuru Icon 2563 ให้แก่ ทิพพาภรณ์ (เจียรวนนท์) อริยวรารมย์ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สตรีคนแรกในเอเชียแปซิฟิก

นายจูลส์ เคย์ กรรมการผู้จัดการ PropertyGuru Asia Property Awards  มอบรางวัล PropertyGuru Icon ประจำปี 2563 ห้แก่นางทิพพาภรณ์ (เจียรวนนท์) อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัทประธานกรรมการบริหาร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) และประธานกรรมการบริษัท MQDC (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)) ซึ่งเป็นสตรีคนแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

นายจูลส์ เคย์ กรรมการผู้จัดการ PropertyGuru Asia Property Awards กล่าวว่า นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ เป็นผู้ได้รับรางวัล PropertyGuru Icon Award ประจำปีนี้ โดยในปี 2555 เธอเป็นสุภาพสตรีหญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลประเภทบุคคลด้านอสังหาริมทรัพย์ Thailand Real Estate Personality of the Year ต่อมาในปี 2563 เธอได้เป็นสุภาพสตรีคนแรกที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคที่น่าประทับใจนี้ ในฐานะประธานกรรมการบริหารของ MQDC และ DTGO นางทิพพาภรณ์ ถือว่าเป็นผู้นำในวงการอสังหาริมทรัพย์ เธอมีวิสัยทัศน์ระยะยาวในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นโดยเน้นชุมชนเป็นหลัก และวิสัยทัศน์ของเธอได้รับการสนับสนุนโดยการวิจัยที่เป็นแบบอย่าง สำหรับโครงการล่าสุดของ MQDC ‘โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias)’ เธอกำลังสร้างแบบจำลองของการใช้ชีวิตสำหรับคนหลายรุ่น โดยเน้นเรื่องสุขภาพและน้ำใจ

นางทิพพาภรณ์ (เจียรวนนท์) อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัทประธานกรรมการบริหาร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) และประธานกรรมการบริษัท MQDC (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) เป็นผู้ก่อตั้งและผลักดันให้ MQDC เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับต้น ๆ ในประเทศไทย โดยมีความตั้งใจที่ต้องการสร้างอนาคตที่ดีอย่างมีหลักการผ่านทุกโครงการภายใต้การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีโครงการที่มีความโดดเด่น เช่น โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias)’ ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยในปัจจุบันมูลค่ากว่า 125,000 ล้านบาท  ขนาดพื้นที่ 398 ไร่ บนทำเลแห่งอนาคตของกรุงเทพฯ โซนตะวันออกริมถนนบางนา-ตราด กม.7  โดยหลอมรวมอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่เติบโตรวดเร็วที่สุดของประเทศไทย ประกอบด้วย ป่าขนาดใหญ่ พื้นที่ 30 ไร่ ที่เริ่มปลูกมาตั้งแต่เป็นเมล็ดและต้นกล้า ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของโครงการ สร้างความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ ซึ่งจะพัฒนาเติบโต และมีวิวัฒนาการความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่อไปอีกเรื่อยๆ รวมทั้งโครงการที่พักอาศัยหลากหลายรูปแบบทั้งบ้านและคอนโดมิเนียม ที่มุ่งตอบสนองความหลากหลายของไลฟ์สไตล์และขนาดของครอบครัวที่แตกต่างกัน ได้แก่ คอนโดมิเนียมแบรนด์ ‘วิสซ์ดอม (Whizdom) คอนโดมิเนียมแบรนด์ ‘มัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove ) ที่อยู่อาศัยแบรนด์ ‘มัลเบอร์รี โกรฟ วิลล่า (Mulberry Grove Villas)’ ที่อยู่อาศัยแบรนด์ ‘ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) ที่อยู่อาศัยแบรนด์ ‘ซิกซ์เซนส์ (Six Senses)’ โรงแรมแบรนด์ ‘ซิกซ์เซนส์ (Six Senses)’ และองค์ประกอบอื่นๆ

รวมถึงจัดตั้งศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC) ซึ่งศูนย์วิจัยอนาคตศาสตร์ของภาคอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของไทย ที่ทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต โดยเน้นการวิจัยใน 8 เรื่องสำคัญ ได้แก่ อนาคตของการอยู่อาศัย (Future of Living) เทคโนโลยีและนวัตกรรมหุ่นยนต์ (Technology & Robotics) อนาคตของการรักษาสุขภาพ (Future of Healthcare) อนาคตแห่งการเรียนรู้ (Future of Learning) วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมโลก (Climate Crisis) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) อนาคตการใช้พลังงาน (Global Energy) และการใช้ชีวิตในอวกาศ (Space Exploration) เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ

รวมทั้งทำริเริ่มโครงการเพื่อสังคมอีกมากมาย โดยเฉพาะโครงการ ‘(สร้างป่าสร้างชีวิต Forest For Life)’ ที่มีเป้าหมายในการสร้างงานให้แก่ชุมชนในช่วง Covid 19 จำนวน 1,000 ครอบครัว ครอบครัวละ 15,000 บาท ในการดูแลและอนุบาลกล้าไม้ เป้าหมายจำนวน 1,000,000 ต้น เพื่อมอบให้กับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการสร้างพื้นที่สีเขียว และบางส่วนของกล้าไม้จะนำไปใช้กับโครงการที่อยู่อาศัยของทาง MQDC โดยมีงบประมาณโครงการรวม 25 ล้านบาท

นางทิพพาภรณ์ กล่าวว่า ได้วางแนวทางการดำเนินงานของ MQDC ใน  3 ทิศทาง ดังนี้

” 1. Resilience – ‘ความยั่งยืน’ หรือ Sustainability น่าจะไม่เพียงพอแล้วสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน พวกเราจำเป็นต้องมองให้ครอบคลุมถึง resiliency หรือการสร้างเมืองที่มีความยืดหยุ่น หรือเมืองที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ในทุกเหตุการณ์ เพื่อให้บรรลุถึงพันธกิจที่ต้องการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสรรพสิ่งบนโลก

2. Biodiversity – ทีมงานของ MQDC ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อหาแนวทางให้มนุษย์และทุกชีวิตบนโลกสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

3. Robotics – MQDC จะเป็นบริษัทที่ริเริ่มการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถสื่อสารกับอาคารต่าง ๆ ได้ “งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้อยู่อาศัยในอนาคตมีความต้องการที่จะอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์และธรรมชาติ”

ทั้งนี้ PropertyGuru Icon 2563 เป็นส่วนหนึ่งของรางวัล PropertyGuru Asia Property Awards  ที่มอบให้แก่บุคคลในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโดดเด่นและทำคุณประโยนชน์ให้แก่สังคม ซึ่งจัดโดย PropertyGuru กลุ่มบริษัทด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการยอมรับในวงการอสังหาริมทรัพย์และได้มีการจัดงานมอบรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี โดยเป็นรางวัลที่ได้รับการยกย่องว่ามีอายุยาวนานที่สุดและได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดรางวัลหนึ่ง และรางวัล PropertyGuru Icon 2563 จัดขึ้นเป็นปี 3