ไม่โหลดหมอชนะ มีความผิด… โทษจำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท