จากพ็อกเกตบุ๊ก ถึง Facebook

ก่อนที่จะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ พระไพศาล วิสาโล ได้อยู่ในแวดวงหนังสือตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสาราณียกรปาจารยสาร หลังจากบวชเรียนแล้ว ตลอด 27 ปีที่ผ่านมาได้เผยแผ่ธรรมคำสอนทั้งการบรรยาย การเขียนหนังสือ และล่าสุดในยุคอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และโซเชี่ยลมีเดีย พระไพศาลก็มีญาติธรรมในการช่วยให้คนในโลกไซเบอร์สามารถเข้าถึงคำสอนของ “พระไพศาล” ได้อีกทางหนึ่ง

ส. ศิวรักษ์ แรงบันดาลใจ “พระนักเขียน”
ล่าสุดพระไพศาลได้รับรางวัลนักเขียน “ศรีบูรพา” ประจำปี 2553 ซึ่งจากข้อสรุปของการประกาศรางวัลครั้งนี้ระบุว่า พระไพศาลใช้วิธีเผยแพร่พุทธธรรมคำสอนสู่คนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับการบรรยายธรรม เป็นผู้มีผลงานสม่ำเสมอและยังเป็นนักสันติวิธีที่มุ่งแสวงหาทางออกให้สังคมไทย โดยปัจจุบันมีงานเขียนและงานแปลกว่า 100 เล่ม และงานบรรณาธิกรอีก 7 เล่ม

แรงบันดาลใจในการเป็นนักเขียนเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อครั้งพระไพศาลยังเรียนมัธยมที่โรงเรียนอัสสัมชัญ เมื่อได้อ่านงานเขียนของ “สุลักษณ์ ศิวรักษ์” เจ้าของนามปากกา ส.ศิวรักษ์ รุ่นพี่ที่เป็นผู้ชักนำเข้าสู่วงการน้ำหมึกด้วย กว่า 20 ปีแล้ว ที่รางวัลศรีบูรพาถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ เจ้าของนามปากกา “ศรีบูรพา” ในฐานะที่เป็นทั้งนักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทย โดยจะจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันนักเขียน 5 พฤษภาคมของทุกปี

นอกจาก ส.ศิวรักษ์จะเป็นแรงบันดาลใจให้พระไพศาลสนใจงานเขียนแล้ว ส.ศิวรักษ์ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิโกมลคีมทอง บริษัทสวนเงินมีมา ซึ่งมีส่วนในการจัดพิมพ์หนังสือพ็อกเกตบุ๊กของพระไพศาลจำนวนมาก และยังเป็นผู้ก่อตั้ง และประธานบริษัทเคล็ดไทย ที่จัดพิมพ์พ็อกเกตบุ๊กบางเล่มของพระไพศาล แต่จัดจำหน่ายให้เกือบทุกเล่ม

“วินัย ชาติอนันต์” รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเคล็ดไทย บอกว่า เคล็ดไทยมีจุดยืนชัดเจนในการจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับธรรมะ จากพระอาจารย์ที่เป็นนักคิดนักเขียน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายปัญญาชน ชนชั้นกลาง ตั้งแต่หนังสือของท่าน “ติช นัท ฮันห์” “ป.ปยุตโต” มาจนถึงช่วงหลังเป็นของพระไพศาล จัดพิมพ์ 6 เล่ม จากทั้งหมดที่จัดส่งให้ 33 เล่ม จากหลายสำนักพิมพ์

ประสบการณ์จากเคล็ดไทยในการจัดพิมพ์หนังสือของพระไพศาล คือ ท่านไม่มีการต่อรองเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ ไม่ต้องใส่ซองเพื่อถวายเป็นปัจจัย การหารือกับท่านเรียบง่าย ไม่ต้องมีขั้นตอนมากมายหรือต้องผ่านผู้ติดตามก่อน เพราะท่านอยู่เพียงลำพัง ด้วยเป้าหมายของพระไพศาลคือ การเผยแพร่คำสอนให้ถึงคนมากที่สุด เคล็ดไทยจึงคำนวณมูลค่าลิขสิทธิ์ที่ปกติจ่ายนักเขียน เป็นจำนวนหนังสือถวายพระไพศาล เพื่อนำไปแจกญาติโยมอีกทอดหนึ่ง

ยุคสนทนาบนเว็บไซต์กับเฟซบุ๊ก
ในยุคที่เว็บไซต์คือสื่อของคนยุคออนไลน์ พระไพศาลมีเว็บไซต์ของตัวเองภายใต้โดเมน www.visalo.org ที่ฝากเซิร์ฟเวอร์และการพัฒนาไว้กับ korobiznet ที่มีการอัพเดตข้อมูลหนังสือ บทความผลงาน และคำบรรยายของพระไพศาลไว้ทั้งหมด เป็นศูนย์กลางที่ลิงค์ไปยัง Facebook Phra Paisal Visalo นอกจากนี้ยังมีแฟนเพจในชื่อเดียวกัน ที่รวมแล้วมีสมาชิกอยู่เกือบ 8,000 คนแล้ว โดยเฉพาะในหน้าที่มีรูปโพรไฟล์เป็นโถปลาทองนั้นพระไพศาลทำเอง โดยมีข้อความใต้รูปโพรไฟล์ว่า “ความรุนแรงไม่เคยเป็นคุณกับใคร ชัยชนะด้วยวิธีรุนแรงมักลงเอยด้วยความพ่ายแพ้ในที่สุด”
ส่วนหน้าแฟนเพจที่มีรูปหมาน้อยตาโตมีคนช่วยทำให้ โดยอิงข้อมูลจากหน้าโถปลาทอง

สมาชิกเครือข่ายของ Phra Paisal มีหลากหลายวัย และอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นระดับกลาง เช่น นอกจากสมาชิกจากสถาบันการศึกษา ตั้งแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว อีกจำนวนมาเป็นนักศึกษาในต่างประเทศ เช่น John Hopkins, Stanford, University of Melbourne และCambridge

การโพสต์ข้อความ หรือลิงค์ต่างๆ นั้น โดยเฉลี่ยไม่บ่อยนัก เฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นลิงค์จากบทความของพระไพศาลที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และสื่อนิตยสาร และอาจมีบางครั้งที่ได้สนทนากับ Friends ที่โพสต์เข้ามาใน Wall แห่งนี้