เนสกาแฟเบลนด์ แอนด์ บรูมอบชุดโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้อัพไซคลิ่งจาก ซองเนสกาแฟ 16 ล้านซองให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

นางสาวศรีประภา จิงประเสริฐสุข ผู้จัดการธุรกิจกาแฟสำเร็จรูปและครีมเทียม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด มอบชุดโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ชุดแรกซึ่งเป็นไม้เทียมทำจากซองเปล่าเนสกาแฟเบลนด์ แอนด์ บรูที่ใช้นวัตกรรมการผลิตไม้เทียมเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “เนสกาแฟอัพไซคลิ่ง” ให้แก่โรงเรียนจรัสวิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. เพื่อใช้ในโรงอาหาร โดยมีนายอัมพร พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีรับมอบ พร้อมด้วย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.ดร. บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.ผู้บริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธนางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจรัสวิทยาคาร พร้อมด้วยนายทวี อนันตรัตนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและนางสาวศิริภักตร์ พิญญะชิต ตัวแทนนักเรียน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ เนสกาแฟจะมอบชุดโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ดังกล่าวทั้งหมด 200 ชุด ซึ่งอัพไซคลิ่งจากซองเนสกาแฟเบลนด์ แอนด์ บรูรวมทั้งสิ้น 16 ล้านซองให้กับโรงเรียนวิถีพุทธขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

นางสาวศรีประภา จิงประเสริฐสุข ผู้จัดการธุรกิจกาแฟสำเร็จรูปและครีมเทียม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
เปิดเผยว่า กาแฟปรุงสำเร็จ “เนสกาแฟเบลนด์ แอนด์ บรู” ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านความยั่งยืนของเนสกาแฟในปี 2564 นี้
เนสกาแฟกำลังเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไปใช้พลาสติกชนิด Mono-structure ซึ่งเป็นพลาสติกตระกูลเดียวกันที่สามารถรีไซเคิลได้ 100%

“นอกจากซองกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เราได้ดำเนินโครงการ “เนสกาแฟอัพไซคลิ่ง” (NESCAFÉUpcycling) ในการนำซองเปล่าเนสกาแฟเบลนด์ แอนด์ บรูจำนวนกว่า 16 ล้านซอง หรือกว่า 16 ตันที่ได้จากการส่งชิงโชคจากผู้บริโภค มาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยจับมือกับบริษัท เบสท์โพลิเมอร์
ในการอัพไซคลิ่งซองเนสกาแฟให้เป็นไม้เทียม (Wood Plastic Composite) นำมาผลิตชุดโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ สำหรับใช้ในโรงอาหารของโรงเรียน เพื่อมอบให้กับโรงเรียนวิถีพุทธขนาดเล็ก 100 โรงเรียนทั่วประเทศ โรงเรียนละ 2 ชุดเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้อัพไซคลิ่งจากซองเนสกาแฟเหล่านี้
จะเป็นกำลังใจและปลูกฝังนิสัยในการลดปริมาณขยะให้แก่น้อง ๆ ในโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อสร้างสรรค์อนาคต
ปลอดขยะอย่างยั่งยืน”