ซิตี้โกลด์ ชี้เทรนด์การลงทุน ESG มาแรงรับปี 64 อีกหนึ่งการลงทุนทางเลือกใหม่อย่างยั่งยืนเพื่ออนาคต

ปี 2563 ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเป็นปีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหนักหน่วงแก่หลาย ๆ ภาคส่วนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและการลงทุนที่ยังคงเผชิญความท้าทายสูงเช่นกัน ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ ได้เผยถึงข้อมูลทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนประจำปี 2564 โดยนักวิเคราะห์ซิตี้คาดการณ์ภาพรวมทั่วโลกเริ่มมีแนวโน้มที่สดใสขึ้น พร้อมทั้งมองว่าการระบาดอาจสิ้นสุดลงช่วงกลางปีนี้ ทำให้โลกกลับสู่สภาวะปกติใหม่และเป็นการเริ่มต้นอย่างเต็มรูปแบบของวัฏจักรเศรษฐกิจใหม่ ส่วนภาพรวมการลงทุนแม้ยังมีความผันผวน พร้อมแนะนำให้กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพยและภูมิภาค ในขณะที่เทรนด์การลงทุนในปีนี้พบว่ามีเทรนด์ที่น่าสนใจ ได้แก่ การลงทุนในกลุ่ม ESG ประกอบไปด้วย E = Environment สิ่งแวดล้อม S = Social สังคม G = Governance ธรรมาภิบาล ที่ปัจจุบัน กำลังเป็นเทรนด์ที่เป็นที่จับตามองจากนักลงทุนทั่วโลก

นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า การลงทุนในกลุ่ม ESG มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมาก  และได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนทั่วโลก เนื่องด้วยคนหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืนกันมากขึ้นเพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาด้านธรรมชาติของโลกที่กำลังเกิดขึ้น จากปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโลกกำลังเผชิญปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทั้งปัญหาโลกร้อน ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปัญหาการคอร์รัปชัน  ฯลฯ ล่าสุดประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ ได้ลงนามคำสั่งนำสหรัฐกลับเข้าสู่ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พร้อมเตรียมงบกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี สำหรับการดูแลและสนับสนุนเรื่องปัญหาโลกร้อน รวมถึงการใช้พลังงงานทดแทน การก่อสร้างที่จะลดปัญหาอุณหภูมิอีกด้วย ซึ่งการที่สหรัฐกลับเข้าสู่ความตกลงนี้จะส่งผลต่อภาคธุรกิจทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา และดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้การลงทุนในธุรกิจที่มุ่งสร้างสมดุลหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงมีโอกาสเติบโตได้ระยะยาวในอนาคต อีกทั้งยุโรปก็มีแผนสนับสนุนมูลค่ากว่า 750 ล้านยูโรในการกระตุ้นเศรษฐกิจและมุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดที่จะมาช่วยลดสภาวะโลกร้อน ดังนั้นการคว้าผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้จึงมีนัยยะสำคัญที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม

โดยการลงทุนแบบยั่งยืนในกลุ่ม ESG ซิตี้ได้จับมือกับ AB และ Schroders ในการนำเสนอกองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio ซึ่งเน้นการลงทุนบริษัทที่เกี่ยวกับสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งเวดล้อม และ เรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคม และ กองทุน Schroder ISF Global Climate Change ที่ลงทุนในกลุ่มพลังงานใหม่ หรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากภูมิอากาศ ได้แก่ Clean Energy (พลังงานสะอาด) Energy Efficiency (กลุมที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือผลิตชิ้นส่วนที่ช่วยลดโลกร้อน) Environmental Resources (กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประสิทธิภาพ) Low-Carbon Leader (บริษัทที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาโลกร้อน) และ Sustainable Transport (กลุ่มธุรกิจการขนส่งแบบยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้า) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าซิตี้โกลด์ นอกจากนี้ยังมีบริการการลงทุนในกองทุนอื่น ๆ ได้ทั่วโลกกว่า 200 กองทุน จากพันธมิตรที่หลากหลายกับ 5 บลจ.ในประเทศและ 13 บลจ.ต่างประเทศ โดยมีความหลากหลายของกองทุนทั้งประเภทของสินทรัพย์ และภูมิภาคของการลงทุน ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง เพื่อประสบการณ์การลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สนใจสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิตี้โกลด์ กรุณาติดต่อธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย โทร. 0-2081-0999 หรือ www.citibank.co.th/th/citigold  รวมถึงเพิ่ม Citi Thailand เป็นเพื่อนทาง LINE