ทิปโก้ฟู้ดส์นำความเชี่ยวชาญในธุรกิจต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงเข้าสู่ตลาดอาหารและเครื่องดื่มในกลางปีนี้

ทิปโก้ฟู้ดส์ประกาศความพร้อมนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทั้งในด้านธุรกิจเครื่องดื่ม อาหาร สมุนไพร และ สารสกัด รวมถึงการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง ที่ทิปโก้ได้ร่วมมือพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งขณะนี้กำลังพัฒนาสูตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมเข้าสู่การขอใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน อ.ย. หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติให้ดำเนินการ  โดยผลิตภัณฑ์ชุดแรกจะพร้อมวางจำหน่ายในช่วงประมาณกลางปีนี้

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุข มีประกาศอนุญาตผลิต ส่งออก จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง เริ่มต้นมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อ 29 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา ทิปโก้ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจเครื่องดื่ม ได้ศึกษาความเป็นไปได้และคุณประโยชน์ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง ที่จะสามารถนำมาต่อยอดในธุรกิจที่ทิปโก้มีความเชี่ยวชาญ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยนำร่องในการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง ตั้งแต่ปี 2562 ในการวิจัยและพัฒนาจนได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารที่หลากหลาย โดยทิปโก้จะนำตัวอย่างบางส่วนมาแสดงในงาน “แม่โจ้ชวนยิ้มชิมกัญ(ชา)” ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมและจัดแสดงอาหารและเครื่องดื่มจากกัญชาและกัญชงจากผู้ผลิตชั้นนำใน จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

นายยงสิทธิ์ กล่าวย้ำว่า “ทิปโก้ส่งเสริมคุณประโยชน์ที่มากมายของผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง และมองเห็นโอกาสที่จะนำมาต่อยอดในธุรกิจของทิปโก้ได้ อาศัยความเชี่ยวชาญ กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทิปโก้ที่เน้นนวัตกรรม มีช่องทางจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ มีหน้าร้านในการจำหน่ายให้ผู้บริโภค อาทิ เครือข่ายร้านสควีซของทิปโก้ เพื่อเสนอเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ รสชาติ และประโยชน์ต่อสุขภาพ ประกอบกับมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งภาครัฐและเอกชน และขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีและเหมาะสมที่ภาครัฐได้มีการออกกฎหมายที่เอื้อ ส่งเสริม และสนับสนุน จึงมั่นใจได้ว่าเรามีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์และผลิต ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงที่หลากหลายได้อย่างแน่นอน”