THG ดันผลงาน Q4/63 ฟื้นตัวต่อเนื่อง ทำกำไรสุทธิ 30 ล้านบาท สร้างความเชื่อมั่นรับมือสถานการณ์ ชูกลยุทธ์ปรับตัวเร็ว บริหารค่าใช้จ่าย

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ผลงาน Q4/63 ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทำกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 30 ล้านบาท และรายได้รวม 1,882 ล้านบาท จากการปรับตัวและบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพรับมือกับเศรษฐกิจชะลอตัวและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  ด้านบอร์ดเสนอจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.30 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) วันที่ 15 มีนาคมนี้ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นรับมือสถานการณ์ได้ดี ด้วยการเตรียมมาตรการดูแลบุคลากรและผู้ใช้บริการ คาดวัคซีนจะมีส่วนช่วยฟื้นเศรษฐกิจ นำพาปัจจัยบวก

นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด ‘ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต’ (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า บริษัทฯ สามารถสร้างผลกำไรในช่วงไตรมาส 4/2563 สะท้อนผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีรายได้รวม 1,882 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ในไตรมาส 4/2563 ทั้งสิ้น 30 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากภาพรวมเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงชะลอตัวจากผลกระทบของโรคระบาด และการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา THG เน้นการปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งการควบคุมต้นทุนและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ การพัฒนาและนำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น การให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากร เตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ รวมถึงดูแลมาตรการด้านสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล

อย่างไรก็ตาม สำหรับโรงพยาบาลธนบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักระดับตติยภูมิ (Tertiary care) ที่มีความสามารถรักษาโรคที่มีความซับซ้อน ถือว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่าโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ (Secondary care) โดยยังคงมีคนไข้เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่วนโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มีคนไข้ต่างชาติลดลง แต่ยังมีคนไข้จาก Alternative Hospital Quarantine ทดแทนได้บางส่วน และเร่งขยายฐานคนไข้ในประเทศ ขณะที่โรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือ THG เริ่มมีปริมาณคนไข้เพิ่มขึ้น รวมถึง Ar Yu International Hospital ในเมียนมา ที่เปิดให้บริการตามปกติและมีผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานทั้งปี 2563 ยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัว โดยมีรายได้รวม 7,315 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 62 ล้านบาท ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ มีมติเสนอจ่าย
เงินปันผลในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 15 มีนาคมนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

“สำหรับแนวโน้มของ THG ในปี 2564 คาดว่าธุรกิจจะทยอยฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับ ตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ผมเชื่อว่าถ้าวัคซีน COVID-19 สามารถเข้าถึงคนจำนวนมากได้ ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจและช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ มีโอกาสเป็นปัจจัยบวกถ้าคนไข้ต่างประเทศเริ่มกลับเข้ามารักษาในประเทศไทย และเรามุ่งเพิ่มรายได้นำเสนอบริการที่ตรงความต้องการ ขยายฐานผู้ใช้บริการ รวมถึงหาพันธมิตรเสริมสร้างความแข็งแกร่ง” นายแพทย์ธนาธิป กล่าว