BGC เปิดตัว Technology and Innovation Center แห่งใหม่ ต่อยอด R&D สร้างมูลค่าบรรจุภัณฑ์และยกระดับกระบวนการผลิต

บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส หรือ BGC เปิดตัว Technology and Innovation Center แห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเปิดรับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำในไทยและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต ตอบสนองความต้องการตลาดและรองรับการพัฒนาโมเดลธุรกิจเป็น Total Packaging Solutions

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ในไทยและภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า จากนโยบายบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ล่าสุดบริษัทฯได้เปิดตัวศูนย์ Technology and Innovation Center (TIC) แห่งใหม่ ตั้งอยู่ภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะผลักดันให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯในการรองรับการพัฒนาโมเดลธุรกิจสู่ Total Packaging Solutions ที่จะสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายในช่วง ปีนับจากนี้  

สำหรับศูนย์ TIC แห่งใหม่ ประกอบด้วย สำนักงาน ห้องปฏิบัติการและห้องทดลองระดับ Pilot Scale โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 25 ล้านบาท ทั้งนี้ มีบุคลากรจากหลากหลายสาขาวิชา ทั้งนักวิจัย วิศวกร นักวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ร่วมกันวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ นอกจากนี้จะผสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต  

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ศูนย์ TIC ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต อาทิ Coated glass with antibacterial & odor removal properties แก้วที่สามารถทำความสะอาดตัวเอง กำจัดกลิ่นอับและฆ่าเชื้อโรค, Oxygen sensor ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการเผาไหม้ในกระบวนการผลิตขวดแก้ว ณ เตาหลอมแก้วและรางน้ำแก้ว, Scratch Test machine หรือเครื่องตรวจสอบรอยเสียดสีที่ขวดแบบอัตโนมัติ, เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบหมายเลขแม่พิมพ์ (เบอร์โมลด์) ใต้ขวด ฯลฯ 

“เรามองว่าการให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของธุรกิจ โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้ BGC บรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” นายศิลปรัตน์ กล่าว