“สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ ณุศาศิริและธนัทเฮิร์บพาณิชย์ พร้อมพันธมิตรทางธุรกิจเดินหน้าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพของโลก”

ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ร่วมกับ ศิริญา เทพเจริญ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย  ธนัท เชี่ยวชาญอักษร ผู้บริหารธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด และ นายแพทย์สมพร คำผง รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก American Accreditation Commission International (AACI) โดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดงาน “Kingdom of Thailand : The World’s Ultimate Medical Wellness Tourism Destination And Cannabis Retreats” ซึ่งเป็นการจัดสัมนาที่มายโอโซน เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ ด้วยการสร้างให้ประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพของโลก

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ”วิกฤติโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวของไทยหยุดนิ่งมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ส่งผลกระทบอย่างหนักกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างสายการบิน โรงแรม บริษัททัวร์ รถเช่า เรือสำราญ ไกด์นำเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มองเห็นโอกาสในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวและฟื้นฟูสุขภาพในรูปแบบ Medical Wellness Tourism โดยการจับมือกับภาคเอกชนที่มองเห็นเป้าหมายเดียวกันเพื่อกำหนดแผนการทำงานที่สามารถปฎิบัติได้จริง ณุศาศิริและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจเป็นภาคเอกชนที่มีความพร้อมทั้งสถานที่และองค์ความรู้ รวมถึงมีแพลทฟอร์มด้านสุขภาพที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลก การมีภาคเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนจะทำให้แผนพลิกฟื้นการท่องเที่ยวของประเทศเป็นจริงและประสบความสำเร็จได้”

นางศิริญา เทพเจริญ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันณุศาศิริและพันธมิตรทางธุรกิจมีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวโดยมีการผนึกกำลังกับบริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์กัญชาร่วมกันสร้างมายโอโซนให้เป็นเมืองกัญชาเพื่อสุขภาพครบวงจร ดึงดูดนักท่องเที่ยวรายได้สูงให้เดินทางมารักษาและฟื้นฟูสุขภาพในประเทศไทยแบบระยะยาว  อีก 1 พันธมิตรที่จะช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพคือ American Accreditation Commission International (AACI) หน่วยงานรับรองมาตรฐานสากลด้าน Medical Wellness Tourism  เราได้ร่วมมือกันสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งหลักสูตรแรกที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนคือ “WellHotel Training Course For Wellness” และเพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อให้เดินทางมาประเทศไทย เราได้ออกบัตร Blue Diamond Card บัตรสมาชิกมูลค่า 3.5 ล้านบาทที่ให้สิทธิ์วีซ่า 20 ปีพำนักในประเทศไทยได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศและได้รับสิทธิการดูแลรักษาสุขภาพระดับ Premium  เพื่อสนับสนุนให้แผนกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ดำเนินการร่วมกับภาครัฐบาลประสบความสำเร็จ ณุศาศิริ มีแพลตฟอร์มด้านสุขภาพ worldmedicalalliance (WMA) ที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลก  ผู้ประกอบการสามารถมาลงทะเบียนเป็นสมาชิกที่เว็บไชต์  worldmedicalalliance เพื่อรับสิทธิประโยชน์และต่อยอดธุรกิจเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร ผู้บริหาร บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท “ธนัทเฮิร์บ มีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมผลิตสมุนไพรและอาหารเสริม และดำเนินนโยบายเพื่อสังคม (CSR) ควบคู่กันมามากกว่า 14 ปี เราได้จับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน สร้างมายโอโซน ให้เป็นเมืองกัญชาเพื่อสุขภาพครบวงจร สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการสร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพ”

นายแพทย์สมพร คำผง รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก American Accreditation Commission International (AACI) กล่าวว่า “การพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยว Medical Wellness Tourism  เราได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ ณุศาศิริ นำหลักเกณฑ์การรับรองบุคลากรด้านการพัฒนาระบบคุณภาพระดับโลกมาพัฒนาเป็นมาตรฐานอาชีพให้ผู้ประกอบการ พร้อมรองรับการเป็น Medical Wellness Travel Destination ของประเทศไทย”