ทีเอ็มบี ส่ง “ประกันสินเชื่อธุรกิจ วันไลฟ์” ครั้งแรกของประกันสินเชื่อธุรกิจ คุ้มครองโรคร้าย เพิ่มความคุ้มครองเต็มพิกัด ไม่สร้างภาระให้ครอบครัว

ทีเอ็มบี พร้อมสนับสนุนลูกค้าธุรกิจให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน เปิดตัว “ประกันสินเชื่อธุรกิจ วันไลฟ์” ครั้งแรกของประกันธุรกิจที่มอบความคุ้มครองโรคร้าย เพิ่มความคุ้มครองโรคร้ายตามวงเงิน จ่ายเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองสูงสุด 10 ปี ครอบคลุมมากกว่าประกันสินเชื่อธุรกิจทั่วไป สร้างความมั่นใจให้เจ้าของธุรกิจ ไม่สร้างภาระหนี้สินทางธุรกิจให้กับคนในครอบครัว สามารถเคลมวงเงินประกันเพื่อนำมาชำระหนี้ หยุดดอกเบี้ยระหว่างรักษาตัว ลดความกังวลให้เจ้าของธุรกิจหากเกิดกรณีเจ็บป่วย ธุรกิจและครอบครัวไม่ต้องสะดุดและพร้อมรับทุกสถานการณ์

นายพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผู้ป่วยโรคร้ายแรงในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยข้อมูลสถิติย้อนหลังจากกองโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2553-2562) พบว่าจำนวนผู้ป่วยคนไทยที่เป็นโรคร้ายแรงเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความเครียด ขาดการออกกำลังกาย ส่วนโรคมะเร็งนับว่าเป็นโรคอันดับ 1 ที่คร่าชีวิตคนไทยตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ข้อมูลล่าสุดจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ปัจจุบันคนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ถึงวันละ 336 คน หรือ 122,757 คนต่อปี และเสียชีวิตวันละ 221 คน หรือ 80,665 คนต่อปี

เจ้าของกิจการหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจในปัจจุบันจึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง เพราะมีโอกาสต้องเผชิญกับความเครียดในการบริหารงานโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคร้ายแรงเหล่านี้ล้วนมีราคาสูง โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ค่ารักษาหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลชั้นนำเฉลี่ยอยู่ที่ 1.1 ล้านบาทและโรคมะเร็งอยู่ที่ 1.5 ล้านบาท ซึ่งหากเจ้าของกิจการต้องพักรักษาตัวในกรณีพบเจอโรคร้าย ก็อาจเป็นต้นเหตุให้ธุรกิจต้องขาดสภาพคล่อง หรือหยุดชะงักลง

ทีเอ็มบี เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และพร้อมดูแลเคียงข้างเจ้าของธุรกิจในทุกสถานการณ์ จึงพัฒนา ประกันสินเชื่อธุรกิจ วันไลฟ์ (ONE Life) ซึ่งเป็นครั้งแรกของการทำประกันคุ้มครองโรคร้ายให้แก่เจ้าของธุรกิจ ที่ช่วยลดภาระหนี้และความกังวลให้แก่เจ้าของธุรกิจว่าภาระหนี้จะไม่ส่งต่อไปยังครอบครัว พร้อมรับทุกความไม่แน่นอนของชีวิต เพราะเมื่อผู้เอาประกันตรวจเจอโรคร้ายแรงในระยะรุนแรง ผู้เอาประกันสามารถเคลมวงเงินประกันเพื่อนำมาชำระหนี้คงค้างที่มีกับธนาคารได้เลย ส่วนเงินสดที่เหลือจากการชำระหนี้ สามารถนำไปรักษาพยาบาลตนเอง หรือ นำมาใช้จ่ายในดำเนินธุรกิจต่อไปได้

นอกจากนี้ ประกันสินเชื่อธุรกิจ วันไลฟ์ (ONE Life) ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันตรวจเจอโรคร้ายแรงในระยะรุนแรง ไม่เหมือนประกันสินเชื่อธุรกิจแบบทั่วไปที่จะเคลมได้เมื่อเสียชีวืตเท่านั้น โดยประกันสินเชื่อธุรกิจ วันไลฟ์ จะคุ้มครองจาก 3 เหตุหลัก ได้แก่ 1. คุ้มครองจากการตรวจเจอโรคร้ายถึง 15 โรคร้าย 2. ทุพพลภาพ หรือ 3. เสียชีวิต ด้วยทุนประกันสูงสุด 30 ล้านบาท ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว มีระยะเวลาคุ้มครองนานสูงสุดถึง 10 ปี  ซึ่งประกันลักษณะนี้จะแตกต่างจากประกันโรคร้ายที่มีทั่วไป เพราะได้วงเงินความคุ้มครองที่สูงกว่าเพื่อตอบโจทย์คนทำธุรกิจ คำนวณเบี้ยจากอายุผู้เอาประกัน ณ วันที่ทำเท่านั้น คุ้มครองยาวถึง 10 ปี ซึ่งถ้าเป็นประกันทั่วไปก็อาจจะมีการปรับเบี้ยทุกปี หรือทุก 5 ปีด้วย

“การทำประกันไม่ใช่การเพิ่มภาระทางการเงิน แต่เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่คาดไม่ถึง เสมือนการสร้างเกราะคุ้มครองให้กับธุรกิจและครอบครัว หากล้มป่วยหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การมีประกันประเภทนี้จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระการชำระหนี้และหยุดภาระดอกเบี้ยระหว่างการรักษาตัว ไม่ให้เป็นภาระของคนดูแล รวมไปถึงลดความกังวลระหว่างรักษา ทั้งด้านการเงินและด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งเจ้าของกิจการจะต้องมีการวางแผนการดูแลสุขภาพร่างกาย และสุขภาพการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้และสร้างหลักประกันให้ครอบครัว โดยทีเอ็มบีพร้อมเคียงข้างและช่วยวางรากฐานที่มั่นคงให้ลูกค้าธุรกิจ พร้อมเผชิญทุกสถานการณ์และเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน” นายพีรพงศ์ กล่าวสรุป

เจ้าของธุรกิจที่สนใจ ประกันสินเชื่อธุรกิจ วันไลฟ์ (ONE Life) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ TMB Corporate Call Center 02-643-7000 วันจันทร์– วันศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร

#เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น #TMB  #MakeREALChange