เซ็นทรัลพัฒนา ยืนหยัดองค์กรยั่งยืนระดับโลก จับมือพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 40 องค์กร หนุนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “Central Pattana Journey to Zero”

  • เดินหน้าต่อยอดแคมเปญ ‘Rethink – ทิ้งดี Challenge’ ภายใต้โครงการฯ ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หวังให้คนกรุงร่วมกันแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าต่อได้
  • ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรสู่จิตสำนึกสาธารณะต่อชุมชน ร่วมกัน ‘Imagining Better Futures For All – มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน’
  • นำขยะรีไซเคิลพนักงานต่อยอดสู่ผลงานศิลปะ ‘SWAMPED: ท่วม’ Installation Art สุดชิค ณ วารินแล็ป คอนเทมโพรารี สามารถเข้าชมได้ฟรี! ตั้งแต่วันนี้ – 21 เม.ย. 64

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นระบบและถูกวิธี รวมถึงตั้งเป้าเป็นต้นแบบองค์กรที่จัดการขยะการก่อสร้างนับตั้งแต่เริ่มสร้างโครงการ ภายใต้โครงการ “Central Pattana Journey to Zero” โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขยะแบบทำได้จริงและนำขยะไปรีไซเคิลต่อยอดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พิสูจน์ความสำเร็จขั้นต้นได้จากปริมาณขยะฝังกลบที่ลดลงในทุกปี และสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้ในแต่ละปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เซ็นทรัลพัฒนา ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนกับ 4 จิ๊กซอว์สำคัญ ได้แก่

  1. พนักงาน – สร้าง People Culture ให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันแยกขยะตั้งแต่ต้นทางผ่าน Internal Campaign ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีจากกลุ่มเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ อาทิ การยกเลิกถังขยะส่วนตัวในแต่ละโต๊ะทำงาน, กิจกรรม ‘ทิ้งดี – เดอะเว้นเดย์ #เว้นทุกพุธมาทิ้งดี’ รณรงค์ให้พนักงานแยกขยะจากที่บ้านและนำมาทิ้งที่ Recycle Station ของบริษัทฯ โดยผลรวมของขยะรีไซเคิลจากเพียง 7 วัน ใน 7 สัปดาห์ รวมได้สูงถึง 1,230 กิโลกรัม, การแยกขยะกระดาษในสำนักงานเพื่อนำมารีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการผลิต รวมปริมาณได้มากถึง 6 ตัน คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 1.6 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และขยะบางส่วนได้ถูกนำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังนำขยะรีไซเคิล เช่น กระป๋องอะลูมิเนียม ฝาขวดน้ำ ฝาจีบอะลูมิเนียม และซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่รวบรวมจากแคมเปญ “ทิ้งดี – เดอะเว้นเดย์” ของพนักงานไปต่อยอดสู่นิทรรศการศิลปะจัดวาง (Installation Art) “SWAMPED – ท่วม” จัดแสดง ณ วารินแล็ป คอนเทมโพรารี เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา10:30 – 19:30 น. ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 เม.ย. 64
  2. ลูกค้า – สร้างจิตสำนึกสาธารณะในการคัดแยกขยะให้กับลูกค้า โดยได้ทดลองติดตั้งเครื่องรับคืนขวดน้ำดื่มพลาสติก PET แบบอัตโนมัติ (ReFun Machine) ที่เซ็นทรัลเวิลด์ และติดตั้งถังขยะคัดแยก Recycle Station ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 คาดว่าจะมีการติดตั้งถังขยะคัดแยกรูปแบบใหม่ทิ้งเฉพาะขวดน้ำพลาสติกเพิ่มขึ้น 20% ใน 33 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ ในช่วงปี 2563 ที่สถานการณ์โควิดส่งผลให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น เซ็นทรัลพัฒนา จึงได้นำร่องริเริ่มแคมเปญ “Rethink – ทิ้งดี Challenge” ให้ลูกค้าคัดแยกขยะกล่องอาหาร ล้างให้สะอาด แล้วนำมาแลกเป็นคูปองส่วนลดร้านอาหาร ก่อนจะนำไปแปรรูปกลับเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และน้ำมันไพโรไลซิสเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทาง Circular Economy โดยผลสำเร็จของโครงการคือ สามารถสะสมขยะรีไซเคิลได้มากถึง 6,500 ชิ้น จาก 16 สาขาทั่วประเทศ
  3. ร้านค้า – บริษัทฯ ดำเนินการจัดการขยะตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ที่ครอบคลุมการปรับปรุงกระบวนการวิธีคัดแยกและกำจัดขยะ โดยปัจจุบันมีศูนย์การค้าที่ได้การรับรองมาตรฐานดังกล่าวแล้ว 31 โครงการ นอกจากนี้ยังจับมือกับร้านค้าภายในศูนย์อาหารฟู้ดพาร์คของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้งหมดให้งดใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากโฟม และได้มีการคัดแยกขยะเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน โดยขยะอินทรีย์เหล่านี้จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร และก๊าซชีวภาพ เช่น เลี้ยงสัตว์ น้ำหมักและปุ๋ยอินทรีย์
  4. พันธมิตร – จับมือภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 40 องค์กรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยล่าสุดได้ร่วมหารือกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าต่อยอดแคมเปญ ‘Rethink – ทิ้งดี Challenge’ หวังให้คนกรุงเทพร่วมกันแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าต่อได้, ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ จัดทำโครงการ ‘มือวิเศษ x วน’ โดย PPP Plastics ตั้งถังวนถุง รับขยะพลาสติกประเภทยืดได้ ใน 17 สาขาทั่วประเทศ, ร่วมกับ AIS จัดการขยะ E-waste ตั้งถังสำหรับขยะอิเล็คทรอนิกส์ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 ศูนย์ทั่วประเทศ, ร่วมกับโค้ก (ประเทศไทย) คัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่, ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคีผู้ประกอบการอาคารบนถนนรัชดาฯ ในการคัดแยกขยะพลาสติก ภายใต้โครงการ “Care The Whale”, ร่วมกับ SCG ลดขยะอันเกิดจากการก่อสร้างด้วยการบดเสาเข็มจำนวน 2,000 ตัน มาใช้แทนหินคลุกในการทำพื้น ซึ่งได้นำร่องแล้วที่ เซ็นทรัล ศรีราชา รวมถึงร่วมกับเขตบางนา สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และเทศบาลนครนนทบุรี ในโครงการคัดแยกขยะอาหาร-ผักผลไม้ตัดแต่งตั้งแต่ต้นทาง คือร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ตในศูนย์การค้า โดยผลรวมของขยะทั้งหมดรวมได้มากกว่า 1,271 ตัน

เซ็นทรัลพัฒนา ยึดมั่นและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเป็น “ศูนย์กลางในการช่วยแยกขยะที่ดีของคนในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน” เพื่อร่วมกัน ‘Imagining Better Futures For All – มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน’