มาดูกันว่า… เจ้าไหนครองตลาด ‘เส้นทางบินในประเทศ’ ในช่วงโควิด-19 ?