‘บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง’ หรือ DMT เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก

‘บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง’ หรือ DMT ผู้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โครงการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือ ทางยกระดับดอนเมือง เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ พ.ค. 64 เป็นวันแรก ชูความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานกว่า 30 ปี แสวงหาโอกาสขยายการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อก้าวสู่ผู้นำการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศไทย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว  

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ DMT เปิดเผยว่า บริษัทฯ นำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ พฤษภาคม 2564 เป็นวันแรก ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดขนส่งโลจิสติกส์ โดยใช้ชื่อย่อหุ้น ‘DMT’ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย DMT ได้เตรียมความพร้อมและวางแผนขยายงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี จากการบริหารโครงการทางยกระดับดอนเมือง โดยมองโอกาสในการเข้าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายภาครัฐที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนผ่านโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 20 ปี ของกรมทางหลวง รวมถึงขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่ธุรกิจหรือโครงการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทางด่วนและทางพิเศษ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ อีกทั้งจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปชำระหนี้เพื่อไปสร้างความเข้มแข็งด้านฐานะทางเงิน ซึ่งทำให้ DMT ไม่มีหนี้สินที่มีภาระต้นทุนทางการเงิน ช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

“ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นใน DMT ซึ่งเรามุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นผู้นำการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ จากการนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเข้าไปช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทย ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เพื่อผลักดันการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และสนับสนุนให้ DMT เติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน” นายธานินทร์ กล่าว

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO ของ DMT ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินแก่ DMT ที่จะใช้ชำระคืนเงินกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงาน ซึ่งผู้ถือหุ้น DMT จะได้รับผลตอบแทนจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 90% ของกำไรสุทธิภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และนักลงทุนยังมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับการเข้าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายภาครัฐที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนผ่านโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 20 ปี ของกรมทางหลวง

นายวรวัสส์ วัสสานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า DMT จะเป็นหุ้นพื้นฐานโดดเด่นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง โดยเป็นบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศไทย นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารโครงการทางยกระดับดอนเมือง รองรับปริมาณจำนวนผู้ใช้ทางที่คาดว่าจะกลับมาเติบโตได้ดีหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย ตลอดจนความพร้อมในการนำองค์ความรู้มาพัฒนาเพื่อต่อยอดสู่การขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทำให้ DMT สามารถผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตได้ดีขึ้น