แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วม หลักสูตร DTX by RISE จัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 มอบแก่ รพ.ชุมชน และรพ.สต.ทั่วประเทศ

แฟลช เอ็กซ์เพรส จับมือ หลักสูตร DTX by RISE รุ่น 1 สนับสนุนโครงการ “DTX เพื่อหมอไทย ไฝว้โควิด” จัดส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ส่งมอบแก่ โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนมากกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย

นายคมสันต์ ลี ประธานกรรมการบริหารบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทย และผู้ให้บริการ E-commerce แบบครบวงจร กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรด่านหน้า อันประกอบไปด้วยทีมแพทย์ พยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการ และดูแลรักษาประชาชน จัดเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากการปฏิบัติหน้าที่

ล่าสุด แฟลช เอ็กซ์เพรส จึงได้จับมือ กับหลักสูตร DTX by RISE สนับสนุนช่วยเหลือด้านการขนส่งภายใต้โครงการ “DTX เพื่อหมอไทย ไฝว้โควิด” โดยหลักสูตร DTX by RISE (Digital Transformation Xponential) มี นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด (Krungsri Finnovate) และนายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ หรือหมอคิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง RISE (สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร) และนักเรียนDTX รุ่น 1 ร่วมระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น ชุด PPE, หน้ากาก N95, ถุงมือยาง ,แอลกอฮอล์ ,ปรอทดิจิตอล และเครื่องวัดอุณหภูมิ รวมมากกว่า 6,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบแก่โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนมากกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ

แฟลช เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทย และ E commerce แบบครบวงจร และหลักสูตร DTX by RISE หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล ที่ออกแบบมาสำหรับผู้นำองค์กร โดยเน้นการสร้างความเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและพัฒนานวัตกรรมองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเป็นผู้นำในโลกยุคดิจิทัล ขอส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ทุกคน รวมไปถึงคนไทยทั้งประเทศเพื่อร่วมฝ่าฟัน และรอดพ้นจากวิกฤตโควิด19 ไปด้วยกัน