บอร์ด TKN แต่งตั้ง CFO คนใหม่ เสริมทัพความแกร่ง ตอกย้ำสู่การเป็น Innovative Food Company

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (มหาชน) หรือ TKN ได้เสริมทัพความแกร่งร่วมองค์กร ก้าวสู่ Innovative Food Company พร้อมร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งของ TKN มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้น พร้อมบริหารกระแสเงินสดให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น โดยประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน (CFO) คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ..ที่ผ่านมา

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งนางทิพย์นภา จิตต์แจ้ง ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน TKN คนใหม่ ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวเพื่อให้การบริหารงานของ TKN ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยนางทิพย์นภา จิตต์แจ้ง ถือเป็นผู้มีความพร้อมครบถ้วนในการบริหารงาน มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านสายการเงินและบัญชี ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่จะร่วมผลักดันให้องค์กรสู่การเป็น Innovative Food Company โดยใช้นวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นตัวขับเคลื่อน ผ่านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ TKN ที่แตกต่างและไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้น พร้อมบริหารกระแสเงินสดให้มีความแข็งแกร่งและฐานะการเงินที่เข้มแข็ง เพื่อจ่ายเงินตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ   

ทั้งนี้ นางทิพย์นภา จิตต์แจ้ง จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration F.W. OLIN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, BABSON COLLEGE  มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงสายการเงินและบัญชีมากว่า 20 ปี เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในบริษัทชั้นนำ เช่น บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัดบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น