แห่งแรกในไทย! “เซ็นทรัล ภูเก็ต” นำร่องเป็นศูนย์การค้าแรกที่สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ในศูนย์การค้าได้สำเร็จพนักงานได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 85% เดินหน้าเปิดพื้นที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนให้ชาวภูเก็ต

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ประกาศความสำเร็จสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” (Herd Immunity) ในศูนย์การค้าที่แรกในไทย โดยพนักงานบริษัทและร้านค้าได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว85% รวมกว่า 3,800 คน เมื่อกลางเดือน พ.ค. ที่ผ่านมาสนับสนุนยุทธศาสตร์ภาครัฐ Phuket Tourism Sandbox กระตุ้นความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวพร้อมทั้งเมื่อเร็วๆ นี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ตได้เปิดพื้นที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนบริเวณชั้น 1 ฟลอเรสต้า โดยเป็นเอกชนแห่งแรกที่ร่วมกับภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตนำโดยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ตตั้งเป้าฉีดวัคซีน 1,500-1,700 คนต่อวัน ภายใต้การรักษามาตรการคุมเข้ม “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ดูแลสถานที่ให้มีความสะอาดปลอดภัย ระบบอากาศถ่ายเท ไม่แออัดด้วยการจัด Social Distancing อย่างเป็นระบบ ตอกย้ำศูนย์การค้าเซ็นทรัลเป็นผู้นำ “ต้นแบบ” การบริการจัดการศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนมาแล้วที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว เป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ, เซ็นทรัลระ ยอง และเซ็นทรัล สมุยสามารถติดตามประกาศการฉีดวัคซีนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต และการลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อรับบริการได้ทาง https://www.facebook.com/CentralPhuketFanpage

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต สู่การเป็น The First Vaccinated Shopping Center in Thailand สะท้อนความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในภูเก็ต และในส่วนของเซ็นทรัลพัฒนาซึ่งเป็นผู้นำมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ที่ปฏิบัติได้จริงและพร้อมนำไปปรับใช้ในทุกสถานการณ์ได้ทันที เราดูแลศูนย์การค้าให้มีความสะอาดปลอดภัยขั้นสูงสุด และพร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์ Phuket Tourism Sandbox เตรีมรองรับแผนกระตุ้นท่องเที่ยวของภาครัฐในเดือน ก.ค. นี้ โดยพนักงานกว่า 85% ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วซึ่งเป็นอัตราที่เพียงพอที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในศูนย์การค้าเป็นแห่งแรกของไทย โดยอีก 15% เป็นกลุ่มพนักงานที่ได้รับการงดเว้นการฉีด หรือกลุ่มเปราะบาง โดยจากผลตรวจเชิงรุก พนักงานร้านค้าทุกคนมีผลเป็นลบทั้งหมด ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด พร้อมย้ำความเชื่อมั่นด้วยการเปิดตัวแคมเปญ “I’M VACCINATED – ฉีดวัคซีนแล้วนะ”เป็นครั้งแรกในธุรกิจศูนย์การค้าไทยโดยจะมีการมอบเข็มกลัดดีไซน์พิเศษ พร้อมระบบ Number Tracking ของพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วครบ 2 เข็ม ตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า แสดงถึงความพร้อมและความสะอาดปลอดภัยของศูนย์การค้า ที่พร้อมดูแลต้อนรับลูกค้าและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเตรียมขยายผลเพื่อผลักดันเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆต่อไป”

นางสาววิไลพร ปิติมานะอารีย์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขต 8 ภูเก็ต บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ตได้ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต ในการคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุกมาโดยตลอด และได้คัดเลือกพนักงานที่ต้องให้บริการลูกค้า เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งผลที่ออกมาเป็นลบทั้งหมด ไม่พบผู้ติดเชื้อ โดยการนำร่องแคมเปญ “I’M VACCINATED-ฉีดวัคซีนแล้วนะ” จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า แสดงถึงความพร้อมและความสะอาดปลอดภัยของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ตที่พร้อมดูแลต้อนรับลูกค้าและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ สอดรับนโยบายของจังหวัดภูเก็ต “Phuket Tourism Sandbox” ที่มีแนวคิดที่จะเปิดรับให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด สามารถเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้โดยไม่ต้องผ่านการกักตัว ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564”

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ตเตรียมสนับสนุนพื้นที่ บริเวณชั้น 1 ฟลอเรสต้า เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนแก่ลูกค้าประชาชนทั่วไป โดยทางศูนย์ฯ ได้มีการเตรียมพร้อม ดังนี้

  • พื้นที่กว้างขวาง ได้จัดสรรพื้นที่ บริเวณชั้น 1 ฟลอเรสต้าพร้อมจัดการ Social Distancing อย่างเป็นระบบ รองรับประชาชนได้ 1,500-1,700 คนต่อวัน
  • เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว สังเกตได้จากเข็มกลัด I’M VACCINATED ที่หน้าอกเสื้อของพนักงานทุกคน
  • การเดินทางอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต ให้ประชาชนเข้าถึงหน่วยบริการได้สะดวก
  • เวลาเปิด-ปิด ให้บริการ เริ่มเปิดบริการฉีดวัคซีนทุกวัน ตั้งแต่ 00– 17.00 น. ในส่วนของศูนย์การค้าเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 11.00 -21.00 น.
  • คุมเข้มมาตรการเชิงรุก ด้วยแผนแม่บท ‘เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ’ 5 แกนหลัก คือ 1) การคัดกรองอย่างเข้มงวด 2) ย้ำมาตรฐาน Social Distancing ทุกจุด งดความแออัด 3) การติดตามให้มั่นใจ เพื่อความปลอดภัย 4) การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดในเชิงรุก และ 5) ลดการสัมผัส เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดของทุกท่านที่มาใช้บริการ พร้อมการป้องกันไว้ล่วงหน้าด้วย Big Cleaning ทุกวัน หลังศูนย์ฯ ปิด และมั่นใจสูงสุดด้วยปฏิบัติการ Extra Deep Cleaning ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพสูงผ่านการรับรองโดยองค์กรระดับสากล ทันทีทุกจุดทั่วศูนย์ฯ เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ

นอกจากนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ยังได้ทำการสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ส่งมอบอาหาร เครื่องดื่มปลอดภัยให้กับ ผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนามภูเก็ต (มอ.ภูเก็ต) รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตด้วยการร่วมมือกับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ได้แก่ร้าน ZEN RESTAURANT, ON THE TABLE, BILLION NAIL, DNA STAR BY FLEXIFOOT และธนาคารออมสิน มาตั้งแต่ 16 เม.ย.-5 พ.ค. ที่ผ่านมาอีกด้วย

เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้นำแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ที่ได้ดูแลความสะอาดปลอดภัยไม่เพียงภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล แต่ยังได้เผยแพร่มาตรการให้ทุกภาคส่วนนำไปปรับใช้อย่างกว้างขวาง สำหรับการสนับสนุนพื้นที่ฉีดวัคซีนในครั้งนี้ จึงเป็นภาคเอกชนและศูนย์การค้าแห่งแรกที่พร้อมตอบรับภาครัฐได้ทันที โดยมีความสำเร็จในการเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนภาคประชาชนในศูนย์การค้าเป็นรายแรกของประเทศ หรือ Provincial Vaccination Center ที่มีประสิทธิภาพแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว

สำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัลได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนที่ได้รับการยืนยันแล้วทั้งสิ้น 11 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลเวสต์เกต, เซ็นทรัลภูเก็ต, เซ็นทรัล โคราช, เซ็นทรัลมหาชัย, เซ็นทรัลระยอง, เซ็นทรัลสมุย, เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี, เซ็นทรัลหาดใหญ่ และเซ็นทรัลอุบลราชธานี