‘เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับ รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย’ สานต่อภารกิจระดับชาติ เตรียมพร้อมเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนใจกลางเมือง

  • ร่วมกับกรุงเทพมหานครฯ ในโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” เพื่อกระจายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุด โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย โดยเตรียมความพร้อมพื้นที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อเริ่มฉีดให้ประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 ตามประกาศภาครัฐ
  • แข็งแกร่งผนึกกำลัง 23 สาขาทั่วประเทศ เดินหน้าสนับสนุนพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนาที่จะเปิดให้บริการเป็นแห่งที่ 8 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนคนไทยให้ได้รับการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง

วันนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ผนึกกำลังร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, กรุงเทพมหานคร และหอการค้าไทยเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ณ centralwOrld LIVE ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และเป็นศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนาแห่งที่ 8 จาก 23 สาขาที่เปิดให้บริการหน่วยบริการฉีดวัคซีนทั่วประเทศด้วยความพร้อมของสถานที่ที่มีศักยภาพและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนโรดแมปที่ภาคเอกชนของทีมสนับสนุนการกระจายและการฉีดวัคซีน นำโดยกลุ่มเซ็นทรัล เซ็นทรัลพัฒนา และเซ็นทรัล รีเทล พร้อมการสนับสนุนจาก AIS และเซ็นทาราด้วยความมุ่งหวังให้คนไทยได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้เร็วที่สุด โดยเป็นหนึ่งในโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” เพื่อกระจายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุด โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานวันแรกของหน่วยบริการ เพื่อฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และอาสาสมัครที่ได้รับการลงทะเบียนแล้วเท่านั้น เพื่อเตรียมตัวในการดูแลกลุ่มลูกค้าประชาชนในลำดับถัดไปที่จะเริ่มเปิดให้ฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 ตามประกาศภาครัฐ

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนในทุกจังหวัดที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด ด้วยการที่มีหลายสาขากระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค เราจึงมีความเชี่ยวชาญในการประสานงานหน่วยงานท้องถิ่น รวดเร็ว เป็นมืออาชีพ โดยได้ทำหน้าที่ช่วยประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในเครือข่ายมาตลอดระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์ โดยยินดีสนับสนุนพื้นที่ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วได้ฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด พร้อมให้บริการสถานที่ที่สะอาดปลอดภัย มีขนาดใหญ่ ไม่แออัด สามารถจัดการให้มี Social Distancing 100% พร้อมจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และประสานงานอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ทำงานอย่างเต็มที่ โดยเรามีประสบการณ์เป็น ‘ต้นแบบ’ ของการบริหารจัดการศูนย์การค้าที่เป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนมาแล้วที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว เป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ, เซ็นทรัล ระ ยอง, เซ็นทรัล สมุย, เซ็นทรัล มหาชัย, เซ็นทรัล โคราช, เซ็นทรัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า”

“เราหวังเป็นหนึ่งในพลังบวกในการจับมือกับทุกฝ่าย เร่งกระบวนการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด เริ่มจากการใช้พื้นที่ภายในศูนย์การค้ารองรับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และอาสาสมัคร โดยพร้อมเต็มที่ในการขยายผลไปสู่ภาคประชาชน เพื่อประเทศไทยของเราได้กลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง” วัลยา กล่าว

สำหรับหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ‘เซ็นทรัลเวิลด์-โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย’ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 4,500 ตร.ม. สามารถรองรับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้จำนวนมาก พร้อมเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอก รพ. ที่ดีที่สุดใจกลางเมือง ตอกย้ำเซ็นทรัลพัฒนา ผู้นำต้นแบบ ศูนย์การค้าปลอดภัยเพื่อฉีดวัคซีนมาแล้วทั่วประเทศด้วยความพร้อมของสถานที่บน Strategic Location ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญใจกลางเมือง เดินทางสะดวกมีศักยภาพและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การรักษามาตรการคุมเข้มตามแนวทางแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” เพื่อดูแลสถานที่ให้มีความสะอาดปลอดภัย ระบบอากาศถ่ายเท มีการฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศภายในศูนย์การค้าตลอดเวลาด้วยแสง UV-C ไม่แออัด ด้วยการจัด 100% Social Distancing อย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2564 ที่ผ่านมา เซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า และอีสต์วิลล์ ได้เข้าร่วมโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” สนับสนุนพื้นที่ศูนย์การค้าให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดสูงสุด ได้รับการกระจายการฉีดวัคซีนได้ทั่วถึงมากที่สุด โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะเริ่มฉีดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 ตามประกาศภาครัฐสำหรับผู้ที่ต้องการจองฉีดวัคซีน สามารถลงทะเบียนผ่านโครงการไทยร่วมใจได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป โดยแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ เช่น เราชนะ หรือ คนละครึ่ง สามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”และรอ SMS แจ้งยืนยัน กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com และรอ SMS แจ้งยืนยัน และ กลุ่มที่ 3 กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หรือ อินเตอร์เน็ต สามารถลงทะเบียนได้ที่ร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ ได้แก่ FamilyMart, Tops daily และอื่นๆโดยต้องนำบัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ ไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น.

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ถือได้ว่าเป็น Provincial Vaccination Centers โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานท้องถิ่น และโรงพยาบาลในหลายจังหวัดในการใช้พื้นที่ศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน มีพื้นที่ขนาดใหญ่ สะอาด ปลอดภัย สามารถรองรับเจ้าหน้าที่และประชาชนจำนวนมากได้ ปัจจุบัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลได้สนับสนุนพื้นที่รวมกว่า 40,000 ตร.ม. ใน 23 สาขา (จาก 33 สาขาทั่วประเทศ) เพื่อเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล: เซ็นทรัลเวิลด์, ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า, เวสต์เกต, อีสต์วิลล์, พระราม 9, แจ้งวัฒนะ, บางนา, มหาชัย ภาคเหนือ: เชียงราย, เชียงใหม่, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, ลำปาง, ภาคใต้: ภูเก็ต, สมุย, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่ ภาคตะวันออก: ระยอง, พัทยา บีช และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: โคราช, อุบลราชธานี, อุดรธานี และขอนแก่น

เซ็นทรัลเวิลด์ ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อาสาสมัคร และอาชีพกลุ่มเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ดังนี้

  • พื้นที่กว้างขวาง ได้จัดสรรพื้นที่ centralwOrld LIVE บริเวณชั้น 8 โซน Atrium พร้อมจัดการ Social Distancing อย่างเป็นระบบ ด้วยพื้นที่ฮอลล์กว้างขวางกว่า 4,500 ตร.ม. สามารถรองรับประชาชนได้ ประมาณ 1,500 – 2,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีระบบเครื่องปรับอากาศที่ผ่านการฆ่าเชื้อ และ อากาศถ่ายเทเป็นอย่างดี
  • เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ตั้งแต่ 100-200 คน
  • การเดินทางด้วยสถานที่ตั้งกลางใจเมือง จุดศูนย์กลางการคมนาคม ใจกลางแยกราชประสงค์ ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกทั้ง BTS (สถานีชิดลม, ราชดำริ, สยาม), รถโดยสารประจำทางพร้อมที่จอดรถกว้างขวางรองรับจำนวนรถได้มากกว่า 5,000 คัน
  • เวลาเปิด-ปิด ให้บริการ เริ่มเปิดบริการฉีดวัคซีนทุกวัน ตั้งแต่ 09:00 – 17:00 น. ในส่วนของศูนย์การค้าเปิดให้บริการ จ-พฤ และอา 11:00 – 20:00 น./ ศ.-ส. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 11:00-21:00 น.