โซเด็กซ์โซ่ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดของกลุ่ม LGTBQ+ 14 ปีซ้อน พร้อมเดินหน้าสนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม

โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส ที่ดำเนินการทั่วโลกใน 64 ประเทศ สามารถให้บริการลูกค้า 100 ล้านคนในแต่ละวัน ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดของกลุ่ม LGTBQ+ ติดต่อกัน 14 ปี ซ้อน พร้อมเดินหน้าสนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม เพื่อตอกย้ำการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคนในสถานที่ทำงาน

มร. อาร์โนด์ เบียเลคกิ ประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย กล่าวว่า “โซเด็กซ์โซ่ทั่วโลกและประเทศไทย ได้เริ่มมีนโยบายการปฏิบัติต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGTBQ+) มาเป็นเวลานาน เพื่อตอกย้ำการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและปลอดภัยในสถานที่ทำงาน  และมุ่งมั่นที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสนับสนุนกลุ่ม LGTBQ+ เพื่อให้พวกเขารู้สึกได้ถึงเสรีภาพและมีโอกาสที่จะเติบโตในหน้าที่ได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งแคมเปญ Sodexo Speak Up Ethics Line เพื่อช่วยให้พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของเรามีช่องทางในการสื่อสารรายงานพฤติกรรม การเลือกปฏิบัติ หรือกิจกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลและรายละเอียดทุกอย่างมั่นใจว่าจะถูกเก็บเป็นความลับ นอกจากนี้ ในหลายประเทศหากพนักงานกลุ่ม LGTBQ+ ที่ประสบปัญหาก็สามารถใช้ Sodexo Supports Me สายด่วนสำหรับข้อมูลและการให้คำปรึกษาสำหรับพนักงานโซเด็กซ์โซ่ได้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ โซเด็กซ์โซ่ ยังได้จัดตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า “Sodexo Global Pride Network”  เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนแนวทางเพื่อการสนับสนุนการรวมเป็นสมาชิกของกลุ่ม  LGBTQ +  โดยมีแนวคิดริเริ่มหลัก 3 ประการ ได้แก่

  1. ตั้งกลุ่ม 18+ LGTBQ+ และเครือข่ายพันธมิตร (18+ LGTBQ+ & Ally Network)  เพื่อการยอมรับในความหลากหลายและความเท่าเทียมความเป็นตัวตนของพนักงาน
  2. ตั้งแคมเปญเพื่อสร้างความตระหนัก: โดยวันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี โซเด็กซ์โซ่ จัดเฉลิมฉลอง “วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ” (International Day Against Homophobia and Transphobia) โดยให้พนักงานทุกคนได้พูดคุยเกี่ยวกับความกังวลและแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ในการใช้ชีวิตในมุมมองของกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ
  3. โซเด็กซ์โซ่ทั่วโลกได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน UN LGBTI ซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มหลากหลายทางเพศ”

สำหรับภาพรวมในระดับโลกนั้น โซเด็กซ์โซ่ ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ต่อการปฏิบัติต่อพนักงานทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม อาทิ

  • เดือนมกราคมพ.ศ.2564 โซเด็กซ์โซ่ได้รับคะแนน 100% จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (The Human Rights Campaign Foundation)ที่พิจารณาจากดัชนีความเท่าเทียมด้วยการวัดนโยบายขององค์กรและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมในสถานที่ (Diversity, Equity and Inclusion:DEI) โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “สถานที่ทำงานที่ดีที่สุดเพื่อความเท่าเทียมกันของ พนักงานกลุ่มLGBTQ+”  ติดกัน 14 ปีซ้อน
  • เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 โซเด็กซ์โซ่ ติดอันดับหนึ่งในกลุ่มองค์กรที่ได้คะแนนสูงสุดจาก Workplace Pride Global Benchmark โดยได้รับคะแนนถึง 93.5% และเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 ได้ 82.1% ซึ่งเป็นปีที่โซเด็กซ์โซ่ได้รับการยอมรับให้เป็น Workplace Pride 2020 Advocate เป็นคะแนนขององค์กรที่ดีที่สุดที่เข้าร่วมในเกณฑ์มาตรฐาน เป็นผลจากการขับเคลื่อนและการสนับสนุนจากเครือข่ายพนักงานกลุ่ม 18+LGBTQ + และเครือข่ายพันธมิตร พร้อมด้วยพนักงานประมาณ 2,000 คนทั่วโลกที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตร

“ในช่วงวิกฤตที่ต้องเผชิญกับภาวะทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาขนถึงปัจจุบัน เราพบว่าพนักงานกลุ่ม LGTBQ+ บางคนได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของบริษัท จนได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และถึงแม้ว่าเรายังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาด แต่เรายังคงปฏิบัติตามค่านิยมและนโยบายของเราเพื่อให้โซเด็กซ์โซ่เป็นสถานที่ทำงานและชุมชนที่เป็นธรรมและเท่าเทียมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง เรายังมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานกว่า 270 คน เกี่ยวกับ “Spirits of Inclusion”  ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน” มร. อาร์โนด์กล่าวเพิ่มเติม