ส่อง 10 เรื่องเกี่ยวกับ ‘วัคซีนโควิด’ ที่ชาวโซเชียลไทยให้ความสนใจมากที่สุด

แม้จะมีการประกาศให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนและนัดวัน-เวลา การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา แต่ยังคงมีข้อสงสัย และคำถามต่าง ๆ มากมายจากคนบนโลกโซเชียล ซึ่งบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้รวบรวมข้อสงสัย และความกังวลใจของคนบนโลกโซเชียล ผ่านการเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือ ZOCIAL EYE ในช่วงวันที่ 1- 31 พ.ค. 

จากการสำรวจพบว่ามีจำนวน Engagement สูงกว่า 53,000,000 Engagement คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันถึง 1,600,000 Engagement โดยถูกพูดถึงผ่านช่องทางหลัก คือ Facebook และ Twitter โดย 10 เรื่องหลัก ๆ ที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 มีดังนี้

ผลข้างเคียงวัคซีนโควิด

ชาวโซเชียลยังคงตั้งคำถามเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนที่ทำให้เกิดอาการชาหรืออ่อนแรง ซึ่งเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนกันเป็นประเด็นหลัก ๆ รวมถึง เรื่องวัคซีนต่างแบรนด์ จะมีผลข้างเคียงต่างกันไหม?

การลงทะเบียนฉีดวัคซีน

การลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอป รวมถึงการเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านหลากหลายช่องทางจนทำให้เกิดข้อสงสัย เช่น ขั้นตอนการลงทะเบียนในช่องทางต่าง ๆ ทำอย่างไร? หลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องทำอย่างไรบ้าง และจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไร? และสามารถเลือกแบรนด์ได้หรือไม่?

ประสิทธิภาพของวัคซีน

ถือเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจกันในอันดับต้น ๆ คือ เรื่องประสิทธิภาพของวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่าวัคซีนแต่ละแบรนด์มีประสิทธิภาพต่างกันอย่างไร? วัคซีนที่มีให้ฉีดในตอนนี้สามารถป้องกันเชื้อได้มากน้อยเพียงใด และป้องกันสายพันธุ์ไหนได้บ้าง? รวมถึงเชื้อโควิดบางสายพันธุ์จะทำให้ประสิทธิภาพลดลงหรือไม่?

การสร้างภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกันที่ได้หลังฉัดวัคซีนเป็นอีกเรื่องที่หลายคนต้องการทราบ เกิดคำถามตามมาว่าวัคซีนแต่ละแบรนด์สร้างภูมิคุ้มกันได้มากน้อยเพียงใด? ภูมิคุ้มกันจะอยู่ในร่างกายได้นานเพียงใด? และคนไทยจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เมื่อไรและอย่างไร? และหลังการฉีดวัคซีน ยังมีโอกาสติดโควิดหรือไม่?

ผู้ได้ประโยชน์จากวัคซีน

ข่าวความสำเร็จของวัคซีนทำให้หลายคนตั้งคำถามว่านอกจากประชาชนที่ได้รับประโยชน์ทางตรงแล้ว ใครที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้บ้าง?

กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว

หากเป็นบุคคลที่อยู่ใน 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน ควรฉีดวัคซีนแบรนด์ใด และควรเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดอย่างไร? นอกจากนี้ อาการและภาวะอื่น ๆ เช่น ตั้งครรภ์หรือเป็นประจำเดือน สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่?

กลุ่มคนสูงอายุ

หลายคนสงสัยว่าผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนหรือไม่ และหากฉีด วัคซีนแบรนด์ใดจะปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป?

แผนกระจายวัคซีน

มีคำถามถึงความคืบหน้าแผนการฉีดวัคซีนครึ่งหลังปี 2564 ในกลุ่มบุคคลทั่วไปว่าจะเริ่มฉีดได้เมื่อใด? รวมถึง แผนการนำเข้าวัคซีนแบรนด์อื่นว่าจะมาถึงไทยและสามารถฉีดได้เมื่อใด?

การฉีดวัคซีนซ้ำ

หลายคนกังวลกรณีฉีดวัคซีนแล้ว มีวัคซีนใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าออกมา สามารถฉีดซ้ำได้หรือไม่? หรือหากเคยติดเชื้อCOVID-19 แล้ว จำเป็นต้องฉีดวัคซีนอีกหรือไม่? รวมถึงการรับวัคซีนเข็มที่ 2 สามารถเปลี่ยนแบรนด์ได้หรือไม่ หรือมีความจำเป็นต้องรับวัคซีนเข็มที่ 2 จากแบรนด์เดิมเท่านั้น

ราคาวัคซีน

ประชาชนมีความต้องการวัคซีนทางเลือกค่อนข้างสูง อาทิ โมเดอร์นา ทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับราคาตามมา ว่าราคาต่อโดสอยู่ที่เท่าไร?

วัคซีนถือเป็น ความหวัง และเป็น อาวุธ สำคัญที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาด สร้างภูมิคุ้มกัน บรรเทาอาการป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนที่จำกัดทำให้การจะฉีดวัคซีนอาจจะล่าช้า ดังนั้น สิ่งที่ทุกคนทำได้ตอนนี้ คือ การสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้าง