ปี 2021 องค์กรควรเดินหน้าสู่ Digital Transformation ต่อไปหรือไม่?

ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคหลัง COVID-19 หลายองค์กรต่างได้รับผลกระทบในหลายๆภาคส่วนอาจจะต้องมีการชะลอการลงทุนต่างๆจนทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการนำองค์กรเข้าสู่การเป็น Digital Transformation ยังจำเป็นอยู่หรือไม่?

คำว่า Digital Transformation เป็นแนวคิดที่หลายองค์กรนำมาใช้เพื่อกำหนดทิศทางและเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยส่วนมากจะใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการ Transform องค์กรเพื่อสร้าง S-CURVE ใหม่ของธุรกิจซึ่งเป็นความฝันของผู้นำองค์กรเกือบจะทุกคน มีทั้งองค์กรที่สำเร็จและองค์กรที่ยังทำไม่สำเร็จไม่สามารถนำ Digital Transformation มาใช้กับองค์กรได้

แต่สุดท้ายแล้วยังเกิดข้อสงสัยว่า Digital Transformation นั้นเป็นแค่​ “แนวคิด” หรือ “เกิดขึ้นได้จริง” ในองค์กรต่างๆ ของไทย

ธนวินท์ รัฐเมธา ผู้ก่อตั้ง The Enterprise Content Platform ผู้สร้างสรรค์ Content สำหรับองค์กรและธุรกิจซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อองค์กรขนาดใหญ่ได้กล่าวว่า “The Enterprise เกิดจากกลุ่มคนที่มีความเข้าใจในเทคโนโลยีและเข้าใจถึงความต้องการขององค์กร เนื่องจากเรามองเห็นถึงปัญหาว่าองค์กรและคนทำงานในองค์กรขาดการเข้าถึงข้อมูลที่เข้าใจง่ายเป็นกลางและน่าเชื่อถือ เราจึงต้องการสร้าง Platform Content ที่น่าเชื่อถือแต่มีความสร้างสรรค์และเข้าถึงกลุ่มคนในองค์กร เพราะเรามีความเชื่อว่าหากคนในองค์กรมีความรู้และไอเดียมากขึ้นก็จะสามารถนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงที่ผ่านมาเรื่องของ Digital Transformation ได้รับการพูดถึงและมีความพยายามในการนำเอามาใช้งานจริงเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยเน้นไปที่แก่นแท้ของ Digital Transformation ว่าคืออะไรและทำอย่างไรถึงจะสำเร็จ”

ความหมายที่แท้จริงของ “Digital Transformation”

การนำเทคโนโลยีใดๆ ก็ตามเข้ามาช่วยพัฒนาและแก้ไขกระบวนการทำงานของธุรกิจในองค์กรให้ดีขึ้น แน่นอนว่าเป็นความหมายง่ายๆ แต่เต็มไปด้วยสิ่งที่แฝงอยู่มากมาย การเริ่มต้น Transform ที่ง่ายที่สุดก็คือการนำระบบ Excel เข้ามาใช้แทนกระดาษองค์กร หรือการเลือกซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่อย่าง ERP, CRM หรือ HCM เข้ามาใช้ในองค์กรก็ถือว่าเป็นการทำ Digital Transformation เช่นกัน การ Transform ไม่ได้อยู่ที่ว่าเทคโนโลยีนั้นล้ำสมัยมากแค่ไหน เพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจและกระบวนการทำงานมากกว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์องค์กรและช่วยเหลือการทำงานนั้นๆ มากน้อยเพียงใด

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเองก็มีความหลากหลายและได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว (High Technology) และมีความสามารถที่จะนำมาพัฒนาหรือช่วยองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นการทำงานแบบ Cloud Concept (IaaS,PaaS และ SaaS) หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน (Disruptive Technology) เช่น  Machine Learning หรือ AI Robotics และ IoT เหล่านี้คือตัวช่วยให้การทำงานขององค์กรง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น บุคลากรสามารถนำเวลาไปใช้กับกระบวนการทำงานอื่นที่สร้างมูลค่าให้ตัวเองและองค์กรได้มากกว่าการต้องทำงานซ้ำๆ เดิมๆ เช่นการทำ Marketing Campaign เพิ่มยอดขายจากข้อมูลที่ AI suggest มาให้เป็นต้น

Digital Transformation และ Business Transformation

จากการศึกษา The Enterprise มองว่ายังมีส่วนสำคัญที่หายไปในนิยามของ Digital Transformation นั่นก็คือคำว่า“Business” ที่ขาดหายไปในนิยามของการ Transform และเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การ Transform นั้นสมบูรณ์แบบหลายองค์กรมองข้ามการทำ “Business Transformation” แต่มักจะกระโดดเข้าสู่เรื่องของดิจิทัลไปเลย

หลายองค์กรมักเข้าใจผิดว่าการนำเทคโนโลยีเจ๋งๆ และมีความซับซ้อนเข้ามาใช้งานในองค์กรจะทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในองค์กร จนสร้าง S-CURVE ใหม่ขององค์กรได้ที่จริงแล้วสิ่งนี้ถูกแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น

ถูกต้องที่เทคโนโลยีมาขับเคลื่อน Digital Transformation แต่ต้องไม่มองข้าม “ธุรกิจ” ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของธุรกิจ (Business Industry)  กระบวนการทำงาน (Business Process)  และที่สำคัญที่สุดคือทิศทางธุรกิจขององค์กร (Business Direction) สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะเป็นกุญแจสำคัญต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวองค์กรเองก่อน จากนั้นจึงจะสามารถสร้าง Business Transformation ได้อย่างแท้จริงโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

ตัวอย่างที่ถูกต้องเช่น COO ให้นโยบายหาระบบ CRM เข้ามาใช้เพื่อสร้าง Customer Experience ใหม่ๆ และเปิดบริการไปหากลุ่มลูกค้าใหม่เพราะต้องการสร้างยอดขายแบบก้าวกระโดด อย่างนี้ถึงจะสร้าง Business Transformation ได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อนั้น S-CURVE ใหม่ก็จะพาองค์กรไปสู่จุดตั้งใจไว้ (Digital Transformation Roadmap)

Digital Transformation กับ 5 ความท้าทายที่ผู้บริหารและทีมทำงานได้เจอ

The Enterprise ได้รวบรวมความท้าทายจากประสบการณ์จริงที่เหล่าผู้บริหารและทีมทำงานในหลายองค์กรลงความเห็นว่าเป็นความท้าทายหลักของการทำ Digital Transformation โดยจะมุ่งเน้นไปถึงต้นเหตุของปัญหาและมีการจัดอันดับตามความถี่ที่พบดังนี้

  1. ทีม Change Management มีบทบาทสำคัญที่สุดในการทำ Transformation -การทำ Transformation จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แน่นอนว่าต้องเกิดการต่อต้านจากทั้งกระบวนการทำงานขององค์กรและตัวพนักงานในองค์กรเองดังนั้นการบริหารการเปลี่ยนแปลงหรือ Change Management จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำคัญและองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
  2. การ Transform ที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท -ทีมงานในหลายองค์กรมักจะพบว่าปัญหาของการทำ Transformation นั้นได้ผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
  3. ความยากในการบริหาร Outsource ให้เข้าใจการ Transform ของบริษัท – บุคลากรขององค์กรไม่ได้มีแค่พนักงานโดยเฉพาะในเทรนด์ขององค์กรปัจจุบันที่นิยมใช้งาน Outsource เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการต่างๆดังนั้นหากองค์กรจ้างบริษัท Outsource มาพัฒนาระบบเพื่อทำ Transformation จะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายหลักเนื่องจากพวกเขาจะไม่มีความมีส่วนร่วมในการ Transform แต่จะมองแค่การทำตามความต้องการเป็นเรื่องๆไปเท่านั้น
  4. การให้ความสำคัญกับ Business Process มากที่สุด–เทคโนโลยีที่เข้ามาจะเข้ามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง Business Process องค์กรควรต้องมีความชัดเจนตั้งแต่แรกไม่ควรให้น้ำหนักกับ Best Practice มากไปกว่าความเป็นตัวขององค์กรเอง
  5. Data Migration ยังสร้างปัญหาอย่างต่อเนื่อง – สำหรับงานทางด้านเทคโนโลยีแน่นอนว่าการย้ายระบบจะต้องมีการกรองข้อมูลการสร้างความสัมพันธ์และการย้ายข้อมูลเก่าไปอยู่ที่ระบบใหม่ (บางกรณีย้ายไม่ได้ก็มี) ปัญหานี้มองข้ามไม่ได้และบางองค์กรถึงกับมี Data Manager เข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ

“The Enterprise มั่นใจว่าคำว่า Digital Transformation จะยังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กรทุกขนาดและจะยังอยู่กับเราไปอีกสักพักใหญ่ ขอแค่องค์กรเข้าใจความหมายที่แท้จริงแล้วลองมองกลับมาที่ความต้องการขององค์กรของเราเอง ทำความเข้าใจให้มากที่สุดว่าต้องการจะให้ธุรกิจองค์กรเติบโตไปทางไหน เพียงแค่นี้ The Enterprise เชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะสามารถสร้าง S-CURVE ใหม่ให้กับองค์กรของคุณได้อย่างแน่นอน”

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในเรื่อง Digital Transformation หรือมองหาเรื่องราวสร้างสรรค์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและธุรกิจ สามารถติดตามและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/the.enterprise.platform