สำนักสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมมือกับศูนย์การค้าเมกาบางนาและอิเกีย นำร่องจัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

โดยวันนี้ (วันที่ 7 มิ.ย. 2564) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์ ธนิศ เสริมแก้วสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6พร้อมด้วยนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาล ที่หน่วยฉีดวัคซีน “ศูนย์การค้าเมกาบางนา – โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ”บริเวณโซนเมกา สมาร์ท คิดส์ ชั้น 2 (ฝั่งโฮมโปร)เพื่อดูความพร้อมของหน่วยฉีดวัคซีน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบวงจรตั้งแต่เตรียมระบบให้วัคซีนที่ปลอดภัย ครบถ้วน จนถึงการดูแลและสังเกตอาการของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโดยตั้งเป้าหมายให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปในอนาคต โดยเบื้องต้นจะเริ่มฉีดวัคซีนให้เฉพาะ ‘กลุ่มเป้าหมายระยะแรก’ ตามลำดับการจัดสรรของทางสำนักสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ส่วนประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 – 59 ปีนั้น ทางสำนักสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้ประชาชนทั่วไปแสดงความประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 ภาครัฐผ่าน https://fdasamutprakan.com เช่นเดียวกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เปิดอีกหนึ่งช่องทางให้สามารถลงทะเบียนที่ Line OA Dr.PRINCคลิก: https://rebrand.ly/DrPrinc เลือกวัคซีน COVID-19 ภาครัฐ ที่ ‘ศูนย์การค้าเมกาบางนา-รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ หลังจากนั้นเมื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ จัดสรรให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้ว รพ.จะนำข้อมูลของท่านสู่ระบบหมอพร้อมโดยอัตโนมัติ ประมาณวันที่ 14 มิ.ย. เป็นต้นไปผู้ที่ได้ลงทะเบียนจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของวันเวลา และสถานที่ในการเข้ารับฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมในระยะถัดไปทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุขจังหวัดฯ และโรงพยาบาลจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า “ระบบการตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นอกสถานพยาบาลแห่งแรกในสมุทรปราการ ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนาและให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนโดยบุคลากรของโรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โดยภาพรวมมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่และบุคลากร ทำให้การไหลเวียนของผู้ที่เข้ารับบริการมีความคล่องตัวเป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อได้ วัคซีนช่วยลดความรุนแรง ลดการเสียชีวิต ดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนยังคงป้องกันตนเอง โดยปฏิบัติตามมาตรการ New Normal :DMHTTA เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19 เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะหมอชนะ”

ด้านนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง การฉีดวัคซีนถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่(herd immunity) แก่ประชาชนให้เกิดขึ้นโดยเร็วซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดโอกาสการเสียชีวิต ตลอดจนลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ และการจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางมาฉีดวัคซีนได้มากขึ้น ทั้งนี้มีเป้าหมายให้บริการฉีดวัคซีนร้อยละ 70 จำนวน 1,352,208คน จะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในจังหวัดสมุทรปราการ”

นางสาวปพิตชญา สุวรรณดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งประเทศศูนย์การค้าเมกาบางนา พร้อมเดินหน้ายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เติบโตแบบยั่งยืน ตามแนวคิด “เดอะ เกรท มีทติ้ง เพลส” (The Great Meeting Place) ของกรุงเทพตะวันออกที่พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศไทยให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเมกาบางนา และอิเกีย จึงได้ประสานงานกับสำนักสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เพื่อร่วมจัดตั้งจุดฉีดวัคซีน ที่ประชาชนสามารถมารับวัคซีน โดยใช้พื้นที่ โซนเมกา สมาร์ท คิดส์ ซึ่งมีขนาดกว้างขวางเพียงพอในการรักษามาตรการเว้นระยะห่าง อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกและมีห้องน้ำที่สะอาดในบริเวณใกล้จุดรับวัคซีนทั้งนี้ ศูนย์การค้าเมกาบางนายังคงได้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และสุขอนามัย ภายในศูนย์ฯ และร้านค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการทำความสะอาดภายในศูนย์ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และจุดให้บริการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ และสบายใจทุกครั้งที่มาใช้บริการ เพราะความปลอดภัยของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเมกาบางนา”
มร. รอย เดอวาร์ ผู้จัดการสโตร์อิเกีย บางนากล่าวว่า “อิเกียให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานมาเป็นอันดับแรกเสมอ และพร้อมให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั้งนี้ การจัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนที่เมกาบางนา ทางอิเกียได้ร่วมสนับสนุนเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้ โต๊ะ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ผ่านการออกแบบมาเป็นอย่างลงตัว แข็งแรง และปลอดภัย ช่วยให้การทำงานของคณะบุคลากรทางการแพทย์สะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนได้รับความสะดวกและผ่อนคลายอีกด้วย นอกจากนี้ ภายในสโตร์อิเกียได้จัดเตรียมมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ ดูแลลูกค้าอย่างรัดกุม ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย ให้บริการเจลล้างมือ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งสโตร์ รวมถึงพนักงานทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 2 ครั้งต่อวัน รักษาสุขอนามัยในการจัดการอาหารและให้บริการลูกค้า เป็นต้น”

นายธานี มณีนุตร์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.วรัญญ์ เทียนส่ง พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ได้ซักซ้อมเตรียมการตลอดระยะเวลาเดือนเศษ ขณะนี้พร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกกลุ่มตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามมติการจัดสรรวัคซีนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังมีการเตรียมอุปกรณ์-เครื่องมือปฐมพยาบาล และจัดพื้นที่รองรับกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งซักซ้อมแผนส่งต่อมายังโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ซึ่งอยู่ห่างเพียงแค่ 1.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 5 นาที จึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกคน จะได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยอย่างแน่นอน ทั้งนี้หากผู้สนใจเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภาครัฐ สามารถสอบถามข้อมูลก่อนเข้ารับวัคซีนได้ที่ LineOADr.PRINC คลิก: https://rebrand.ly/DrPrinc”