ออร์กานอนเปิดตัวบริษัทในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศจุดยืนเป็นบริษัทเพื่อสุขภาพผู้หญิง

บริษัท ออร์กานอน จำกัด (NYSE: OGN) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะบริษัทระดับโลกซึ่งเป็นเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นที่มุ่งให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้หญิงโดยเฉพาะ ณ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ บริษัท ออร์กานอน ประเทศไทย นำโดย มร. คุง คาเรล เคราท์บ๊อช (Koen C. Kruijtbosch) กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดตัวออร์กานอนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้หญิงไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน ผ่านการรับฟังทุกความต้องการด้านสุขภาพของผู้หญิง และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ รวมทั้งเน้นย้ำความเชื่อของบริษัทที่ว่าเสียงของผู้หญิงคือสิ่งสำคัญ ออร์กานอน ประเทศไทย จึงได้เลือกให้ ซินดี้-สิรินยา บิชอพ เป็นตัวแทนเสียงของผู้หญิงไทยในการแสดงออกถึงสุขภาวะของผู้หญิงผ่านกิจกรรม Wall of Voices ที่จัดแสดงอยู่บริเวณด้านนอกของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ร่วมกับตัวแทนผู้หญิงจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

มร. คุง คาเรล เคราท์บ๊อช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์กานอน ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เราเชื่อว่าผู้หญิง คือรากฐานสำคัญที่จะทำให้โลกมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และการทำให้ผู้หญิงมีสุขภาพที่ดีขึ้นในอนาคต จึงหมายถึงการสร้างสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าให้กับครอบครัวและสังคมรอบตัวของพวกเธอ เราจึงให้ผู้หญิงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับฟังและทำความเข้าใจความต้องการด้านสุขภาพของผู้หญิง รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เพื่อทำให้ผู้หญิงได้มีชีวิตและมีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกวัน”

ขณะที่คณะผู้บริหารระดับสูงของออร์กานอนได้สั่นกระดิ่ง เพื่อแสดงถึงการทำการซื้อขายได้เป็นครั้งแรกที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก  และยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการรับฟังและการลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพที่ท้าทายของผู้หญิง ออร์กานอนจึงได้รวบรวมเสียงของผู้หญิงจากทั่วโลกเพื่อนำมาสร้าง Wall of Voices ในรูปแบบสื่อผสม ตั้งอยู่บริเวณด้านนอกของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เพื่อแบ่งปันทั้งมุมมอง เสียง และภาพอันทรงพลังของผู้หญิง โดย ซินดี้-สิรินยา บิชอพ นางแบบชื่อดังของประเทศไทย นักกิจกรรม และทูตสันถวไมตรี UN Women ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเสียงของผู้หญิงไทย เพื่อสะท้อนถึงปัญหาด้านสุขภาพของผู้หญิงไทย โดยเฉพาะปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาอัตราการเกิดต่ำ

ตามรายงานของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ในปี 2563 ระบุว่า โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละวันมีเด็กจำนวน 169 คนที่เกิดจากแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ในขณะที่มีเด็กเกิดจากแม่ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เฉลี่ยวันละ 6 คน นอกจากนี้ อัตราการเกิดที่ต่ำก็เป็นอีกความท้าทายที่สำคัญของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในปี 2563 มีจำนวนเด็กเกิดใหม่ต่ำกว่า 600,000 คน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบสามปี

“ด้วยความเชี่ยวชาญด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เราจะนำความสามารถของเรามาช่วยแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาอัตราการเกิดต่ำซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยได้ เราจะนำความเชี่ยวชาญของเราในด้านผลิตภัณฑ์ยาและแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ มาใช้รักษาโรคและอาการที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้หญิงในทุกช่วงวัยของชีวิต เช่น โรคกระดูกพรุน ที่ผู้หญิงไทยอายุระหว่าง 40-80 ปี จำนวนถึง 1 ใน 5 ต้องทุกข์ทรมานด้วยโรคนี้ ดังนั้น ด้วยความเชี่ยวชาญที่เรามี ผมจึงอยากให้ผู้หญิงไทยทุกคนได้มั่นใจว่า นับจากนี้ ออร์กานอนประเทศไทยจะอยู่ตรงนี้เพื่อรับฟังความต้องการด้านสุขภาพของคุณ และจะทำทุกวิธีที่เป็นไปได้เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นให้กับคุณ” มร. คุง คาเรล เคราท์บ๊อช กล่าวสรุป

ผู้หญิงจากทั่วทุกมุมโลกสามารถหยิบ “ไมโครโฟน” เพื่อร่วมส่งเสียงผ่าน Wall of Voices ในรูปแบบดิจิทัลได้ทาง HereForHerHealth.com

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับออร์กานอนได้ที่ www.organon.com

#HereForHerHealth #เคียงข้างเพื่อสุขภาพเธอ