พฤกษา จับมือพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม 18 บริษัท เปลี่ยนขยะพลาสติก “วน” กลับใช้ซ้ำ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ภายใต้แนวคิด พฤกษา ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต “Tomorrow. Reimagined.” ที่เป็นการให้คำมั่นสัญญาว่า พฤกษาไม่หยุดที่จะคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของลูกค้าทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า  โดยเทรนด์รักษ์โลกและการสร้างความยั่งยืน เป็นหนึ่งในแกนหลักสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตผู้คนในวันนี้และอนาคต  พฤกษาเล็งเห็นปัญหาขยะพลาสติกที่ก่อให้เกิดมลภาวะให้กับคนและสิ่งมีชีวิตทั่วโลก นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) นางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล  รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดร. ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นายพิทยา ธีรทัศน์สุทธิชีพ ผู้จัดการโครงการ บริษัท ที ซี ที จำกัด และ นายชูศักดิ์ นิลชาติ ผู้จัดการอาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก พร้อมพันธมิตรอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 18 บริษัท  ร่วมผนึกกำลังเปลี่ยนขยะพลาสติกให้วนกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่ เพื่อเราและโลกของเราในอนาคต โดยขับเคลื่อนพันธกิจผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ “วน@PRUKSA” ซึ่งจัดขึ้น ณ โครงการของพฤกษา ทั้งทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม จำนวนรวม 17 โครงการ  และโครงการ “วน@PEARL BANGKOK” ณ อาคาร PEARL BANGKOK เพื่อให้ทุกคนช่วยกันคัดแยกถุงและฟิล์มพลาสติกที่แห้ง สะอาด และยืดได้ ส่งกลับไปรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก และช่วยลดโลกร้อน ตลอดปี 2564

โครงการ “วน@PRUKSA” และ “วน@PEARL BANGKOK” เป็นหนึ่งในโครงการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ พฤกษา ที่ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Heart to Earth) ที่ร่วมกับทีพีบีไอต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ได้จัดโครงการ นำร่องโดยรณรงค์ให้ลูกบ้านในโครงการของพฤกษา ทั้งทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม นำขยะพลาสติกมาใช้ใหม่ในโครงการ สำหรับในปีนี้ จึงได้ต่อยอด และขยายความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่าย เพิ่มเติมรวมเป็น 18 บริษัท เพื่อรณรงค์ และช่วยกันลดขยะใน 2 พื้นที่ คือ โครงการของพฤกษา ทั้งทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และคอนโด รวม 17 โครงการ และอาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก โดยคาดหวังเพื่อช่วยลดโลกร้อน และเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อเราและโลกของเราในอนาคต