เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส โดยความร่วมมือจากสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 พร้อมด้วย โรงพยาบาลเปาโล เกษตร และสิงห์ เอสเตท

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่อาคารซันทาวเวอร์ส เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยได้รับความร่วมมือจากสิงห์ เอสเตท โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนนี้

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่อาคารซันทาวเวอร์ส เป็นหนึ่งใน 45 จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการของกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคม ในการเร่งการกระจายวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เผยว่า ภายหลังอาคารซันทาวเวอร์สได้รับเลือกจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหนึ่งในจุดฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ทางสิงห์ เอสเตท ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ โดยได้จัดเตรียมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไว้ตามมาตรฐานซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเปาโล เกษตร แบ่งพื้นที่ให้บริการตามมาตรฐานศูนย์ฉีดวัคซีน ทั้งพื้นที่ลงทะเบียน พื้นที่เตรียมวัคซีน จุดให้คำปรึกษาจากแพทย์ พื้นที่ฉีดวัคซีน พื้นที่สำหรับสังเกตอาการ รวมถึงห้องฉุกเฉิน ซึ่งสามารถรองรับผู้ประกันตนที่มาฉีดวัคซีนได้จำนวน 2,000 ต่อวัน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญด้านการเว้นระยะห่าง การบริหารพื้นที่ไม่ให้แออัด และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด สามารถเชื่อมั่นในความปลอดภัยสูงสุด

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ยังสนับสนุนด้านบุคลากรด้านการแพทย์ที่มาให้บริการฉีดวัคซีน  รวมถึงในกรณีที่มีผู้ป่วยจากการแพ้วัคซีนที่รุนแรง หรือภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์อื่นๆ นอกจากนี้ยังจัดเตรียมห้องพยาบาลที่มีอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์สำหรับการช่วยกู้ชีวิตขั้นสูง พร้อมทีมบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน, นายจำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน, นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน  เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม, เรือเอกสาโรจน์ คมคาย ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สํานักงานประกันสังคมรักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษากระทรวง และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินการของศูนย์ฉีดวัคซีนที่ซันทาวเวอร์ส และกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ ในการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่แรงงาน ให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้ภาคธุรกิจได้มีการขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเร็ว

สำหรับผู้ประกันตนที่จะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ของสำนักงานประกันสังคม จะต้องแจ้งความประสงค์รับวัคซีนไว้กับฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้บันทึกลงระบบ e – service ของสำนักงานประกันสังคมไว้แล้ว โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามจุดบริการซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดจุดฉีดวัคซีนไว้ทั้งสิ้น 45 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร โดยที่อาคารซันทาวเวอร์ส ให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2564 ซึ่งนับเป็นการผนึกกำลังของภาคเอกชนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจของภาครัฐ เพื่อกระจายวัคซีนโควิด 19 ไปยังประชาชนอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยนำพาประเทศชาติให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน