กรุงศรีปล่อยสินเชื่อคาร์ฟอร์แคชบุกตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ มุ่งสู่เป้าหมายในการเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) และ เอสบี ไฟแนนซ์ คอมปานี อิงค์ (SB Finance Company, Inc. หรือ SBF) บริษัทร่วมทุนระหว่างกรุงศรีและซีเคียวริตี้ แบงก์ คอร์ปอเรชั่น (SBC) สถาบันการเงินชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์ เปิดตัว คาร์ฟอร์แคช (Car4Cash) สินเชื่อเพื่อคนมีรถในประเทศฟิลิปปินส์ ให้ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน นับเป็นการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของกรุงศรี เพื่อรุกขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนธุรกิจระยะกลางฉบับปี 2564 – 2566

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีเดินหน้าอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายในการเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงของกรุงศรีและความเข้าใจในตลาดฟิลิปปินส์ของซีเคียวริตี้ แบงก์ เราจึงได้ร่วมกันพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์คาร์ฟอร์แคช สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศฟิลิปปินส์ โดยตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว ทีมงานจากกรุงศรี ออโต้ ทำงานร่วมกับทีมงานของเอสบี ไฟแนนซ์ อย่างใกล้ชิด เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ รวมถึงได้แบ่งปันแนวทางวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (best practice sharing) จากประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งทั้งหมดได้นำมาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ สินเชื่อคาร์ฟอร์แคชเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เปิดตัวออกสู่ตลาด หลังจากที่เอสบี ไฟแนนซ์ ได้ปล่อยแคมเปญด้านภาพลักษณ์แบรนด์ไปเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งสินเชื่อคาร์ฟอร์แคชจะไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น แต่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีในการขอสินเชื่อให้กับผู้บริโภคอีกด้วย เรามั่นใจว่าคาร์ฟอร์แคชจะเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับคนมีรถและยกระดับมาตรฐานการให้สินเชื่อยานยนต์ในตลาดฟิลิปปินส์โดยรวม ทั้งนี้ เราพร้อมใช้ความเป็นที่หนึ่งของกรุงศรีในตลาดสินเชื่อเพื่อรายย่อยในประเทศไทยช่วยสนับสนุนการเติบโตของ SBF ในประเทศฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องต่อไป”

คาร์ฟอร์แคชเป็นผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์สินเชื่อยานยนต์ในประเทศไทยด้วยจุดแข็งที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องความคุ้มค่าด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ และกระบวนการสมัครขอสินเชื่อที่ง่าย

แอบบี้ คาซาโนวา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอสบี ไฟแนนซ์ คอมปานี อิงค์ กล่าวว่า “การให้ความช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ให้สามารถฟื้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทุกๆ ผลิตภัณฑ์ที่เราวางแผนจะเปิดตัวสู่ตลาด ด้วยความเชี่ยวชาญในตลาดฟิลิปปินส์ของซีเคียวริตี้ แบงก์ และความสำเร็จของกรุงศรีในประเทศไทยในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ทำให้เราสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของชาวฟิลิปปินส์ โดยจุดเด่นที่สำคัญของคาร์ฟอร์แคชคือ เราทำหน้าที่เพียงเก็บรักษาเล่มทะเบียนรถของลูกค้าไว้ โดยลูกค้ารู้สึกมั่นใจได้ว่ารถยังคงเป็นทรัพย์สินของลูกค้าในขณะที่ใช้เงินสินเชื่อดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย อาจจะใช้ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ขยายธุรกิจ หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน”