เดอะ สแตรนด์ ทองหล่อ รับรางวัลชนะเลิศ จากเอเชีย แปซิฟิค พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ด 2021-2022

นายชวิน อรรถกระวีสุนทร ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท 1.6 ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยนางสาวธัญทิพ เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้ง และประธานบริหาร บริษัท 1.6 ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับรางวัลในโอกาสที่โครงการ “เดอะ สแตรนด์ ทองหล่อ” ชนะเลิศสาขา “Residential High Rise Development Thailand” จากเอเชีย แปซิฟิค พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ด 2021-2022 โดยมีมิส ออดรีย์ หยัง Leader, Thailand, LWT APAC  และนางสาวดาริณี สังฆ์คุ้ม Leader, Project Channel Thailand, Grohe  ให้เกียรติมอบรางวัล ณ สำนักงาน บริษัท 1.6 ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถนนพระราม 4