#เราจะผ่านไปด้วยกัน ไทยเบฟร่วมกับโออิชิ ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้ 7 โรงพยาบาล

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการมอบแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงสิ่งของจำเป็นต่างๆ และอาหาร-เครื่องดื่มในเครือไทยเบฟและโออิชิ และในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อการระบาดระลอกใหม่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้โรงพยาบาลหลายแห่งต้องรับมืออย่างหนักกับการตรวจและรักษาผู้ป่วยที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไทยเบฟ และ โออิชิ ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักหน่วงในการต่อสู้กับโควิด-19 เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยจำนวนมาก

เพื่อเป็นการส่งกำลังใจและความสดชื่นให้กับเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นทัพหน้าและเป็นกลไกสำคัญในการต่อสู้กับโรคร้าย ไทยเบฟ และ โออิชิ จึงมอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ โออิชิ อีทโตะ แซนวิช, ชาเขียวโออิชิ โกลด์ ชาเขียวญี่ปุ่นพรีเมียมเพื่อสุขภาพ สูตรไม่มีน้ำตาล และน้ำดื่มตราช้างให้กับ 7 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร โดยจัดส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปบรรจุในตู้แช่เย็นที่จัดตั้งไว้ให้บริเวณหวอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เหล่าบุคลากรทางแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารไทยเบฟและโออิชิ โดย นายกมลนัย ชัยเฉนียน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ นางมนต์ฤดี อัครราช ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  เป็นตัวแทนมอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ นอกจากนั้นยังได้ส่งมอบให้กับอีก 6 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร เช่นเดียวกัน

ไทยเบฟและโออิชิ ขอเป็นอีกหนึ่งพลังภาคเอกชนที่พร้อมให้การสนับสนุนและดูแลเหล่าฮีโร่ของคนไทยอย่างเต็มกำลัง ให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุขมีกำลังกายกำลังใจแข็งแรง พร้อมต่อสู้กับภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือคนไทยทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้อย่างปลอดภัย