สรุปการเพิ่มมาตรการล็อกดาวน์ จากประกาศเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 64 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 ก.ค. 64 เป็นต้นไป