การระบาดของโควิดไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลมันเป็นวิกฤตของโลก