เปิดไทม์ไลน์ วัคซีน ‘ไฟเซอร์’ จากสหรัฐฯ 1.5 ล้านโดส จะนำไปฉีดใครบ้าง ?