ปรับเกณฑ์ใหม่ ! จัดสรรวัคซีน Pfizer ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า 7 เเสนโดส