“ซิตี้แบงก์” คว้ารางวัลธนาคารยอดเยี่ยม “ด้านสังคม” จาก “ยูโรมันนี่”

ซิตี้แบงก์ คว้ารางวัลธนาคารที่ดีที่สุดในเอเชีย“ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม” (Asia Best Bank for Corporate Responsibility) จากงาน “Euromoney Award for Excellence 2021” ที่จัดขึ้นโดย “ยูโรมันนี่” สื่อการเงินชั้นนำของยุโรป โดยรางวัลนี้สะท้อนศักยภาพของซิตี้ในการเป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่นอกจากจะมีความแข็งแกร่งในการสนับสนุน และช่วยเหลือบริการทางการเงินที่หลากหลายสำหรับกลุ่มลูกค้าสถาบัน ซิตี้แบงก์ยังงมีความโดดเด่นในการตอบสนองต่อด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินงาน ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนและความคล่องตัวทางสังคมและความคิดริเริ่มที่เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นที่ธนาคารดำเนินธุรกิจอยู่

มร.ปีเตอร์ บาเบจ ประธานกรรมการบริหาร ซิตี้ เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ซิตี้แบงก์ คว้ารางวัลธนาคารที่ดีที่สุดในเอเชีย “ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม” (Asia Best Bank for Corporate Responsibility) จากงาน Euromoney Award for Excellence 2021 ของนิตยสาร Euromoney สื่อการเงินชั้นนำของยุโรป  ได้สะท้อนให้เห็นศักยภาพของซิตี้ ในการเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่มีความโดดเด่นในการตอบสนองต่อด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว

“ซิตี้มุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่หลากหลาย ครอบคลุม และยั่งยืน.ให้มากขึ้น รางวัลนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันอย่างดีเยี่ยมที่ซิตี้ทำเพื่อสนับสนุนลูกค้าและสังคมของเราในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก”

โดยรางวัลธนาคารที่ดีที่สุดในเอเชีย “ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม” (Asia Best Bank for Corporate Responsibility) แสดงถึงความเป็นผู้นำของซิตี้ ที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านความพยายามในการจัดการด้านปัญหาการว่างงานของเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ได้ทำให้วิกฤตการว่างงานของเยาวชนรุนแรงมากขึ้น ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องรีบได้รับการแก้ไข โดยเมื่อเดือนกันยายน 2020 ซิตี้แบงก์ และมูลนิธิซิตี้  ได้ประกาศความมุ่งมั่นร่วมกันในการสนับสนุนเงินเพื่อการกุศลในการพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานสำหรับเยาวชนจากชุมชนที่มีรายได้ต่ำและด้อยโอกาสในภูมิภาคภายในปี 2023 เป็นจำนวนเงิน 35 ล้านเหรียญสหรัฐ ควบคู่ไปกับการเสนองานกว่า 6,000 ตำแหน่ง รวมถึงโอกาสในการเข้าฝึกงานสำหรับเยาวชนกว่า 60,000 คน ที่ซิตี้แบงก์ทั่วภูมิภาคในสามปีต่อจากนี้

ในปี 2020 มูลนิธิซิตี้ได้สนับสนุนเงินกว่า 10.2 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ใน 39 โครงการของชุมชนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งเน้นที่เส้นทางสู่ความก้าวหน้า การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินและการแก้ปัญหาชุมชน นอกจากนี้ ธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกของซิตี้ยังสนับสนุนเงิน 14.4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในการสนับสนุนชุมนมผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน ซิตี้ และ มูลนิธิซิตี้ ได้บริจาคเงินกว่า 23.86 ล้านเหรียญดอลลาร์ในการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่เกี่ยวข้องกับ การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วทั้งภูมิภาคเพื่อช่วยบรรเทาความยากลำบากและช่วยเหลือในการฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดนี้

ขณะเดียวกันซิตี้ยังได้ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ดำเนินโครงการ Youth Co:Lab ใน 25 ประเทศทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีเยาวชนเข้าร่วมมากกว่า 75,000 คน เพื่อส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการของเยาวชน ผ่านร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาคและพันธมิตรภาคเอกชน อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบทางสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ซิตี้ยังได้ระดมกำลังพนักงานกว่า 27,900 คน เข้าร่วมงาน Citi Global Community Day ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผ่านรูปแบบการบริจาคอาหาร และสิ่งของทำความสะอาดในหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย โทร. 0-2081-0999 หรือ www.citibank.co.th  รวมถึงเพิ่ม Citi Thailand เป็นเพื่อนทาง LINE