กรมพัฒน์ฯ ดันกว่า 500 ธุรกิจไทย ก้าวสู่ความสำเร็จ ผ่านโครงการ DBD Service x Logistics Startup 2021

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงความสำเร็จโครงการ DBD Service x Logistics Startup 2021 เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างธุรกิจ Startup ด้านบริหารจัดการคลังสินค้า กับ SME โดยสามารถยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในประเภทต่าง ๆ กว่า 500 รายทั่วประเทศ ช่วยลดต้นทุน ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจได้มากโข

​นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “เมื่อเดือนเมษายน 64 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการยกระดับธุรกิจผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่ทันสมัยเพื่อเข้าร่วมโครงการ DBD Service x Logistics Startup หรือโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างธุรกิจ Startup และ SME โดยตั้งเป้าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  อีกทั้ง ยังช่วยสร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจ Startup ในด้านบริหารจัดการคลังสินค้าและขนส่ง (Logistics) จำนวน 10 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.), สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

​“Logistic Startup จำนวน 10 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ Meow Logi, Sokochan, Ship Space, Shipyours, Cloudcommerce, Siam Outlet, Akita Fulfillment, Shippop, MyCloud Fulfillment และ Trustbox ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ได้มีโอกาสในการเจรจาทางธุรกิจ และได้มอบสิทธิประโยชน์และโปรโมชันพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาร่วมกัน โดยสิทธิประโยชน์หลัก ๆ ที่ SME ได้รับมีตั้งแต่ ส่วนลดค่าบริการจาก Logistics Startup การแก้ไขปัญหาการขนส่งและการจัดการคลังสินค้าด้วยนวัตกรรมการขนส่งและการบริหารคลังสินค้าที่ทันสมัย รวมถึงสามารถขอรับการสนับสนุนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อช่วยธุรกิจ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ภายใต้มาตรการ depa mini Transformation Voucher เป็นต้น

​โครงการ DBD Service x Logistics Startup2021 มีผู้ประกอบการ SME สนใจสมัครเข้าร่วมจากทั่วประเทศ ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทุกประเภท อาทิ ผู้ประกอบการโรงงานผลิต ผู้จัดจำหน่าย ธุรกิจนำเข้า แฟรนไชส์ การเกษตร E-Commerce อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ความงาม สุขภาพ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ เทคโนโลยี ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชุมชน และอื่น ๆ กว่า 500 ราย โดยผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่ SME ได้รับจากกิจกรรมของโครงการ คือ ได้พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางการตลาดผ่านการพัฒนาระบบสต๊อค คลังสินค้า และระบบจัดส่ง ทำให้กิจการสามารถลดต้นทุน ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในที่สุด”

​ผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/DBDServiceXLogisticsStartup และ www.dbdservicexstartup.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-962-9955, 084-522-2429 และ Email : dbdxstartup2021@gmail.com