เทรนด์ HR องค์กรยุคใหม่ กดสูตร 3 เก่ง : รักษาคนเก่ง ให้โอกาสคนเก่ง พัฒนาคนให้เก่ง

Adecco แนะนำองค์กรต้องเตรียมความพร้อมด้าน HR ด้วยสูตร 3 เก่ง : รักษาคนเก่ง ให้โอกาสคนเก่ง พัฒนาคนให้เก่ง เพื่อรับมือเศรษฐกิจถดถอย ตลาดแรงงานเปราะบาง

ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย
แนะองค์กรเร่งเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยสูตร 3 เก่ง รักษาคนเก่ง ให้โอกาสคนเก่ง และพัฒนาคนให้เก่ง พร้อมยกระดับภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารในองค์กร สรรหาผู้นำที่มีทักษะรอบด้าน เพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยในไตรมาสหลัง

“จากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินสภาพเศรษฐกิจไทยว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย ติดลบ 2 ไตรมาสติดต่อกันและเสี่ยงถดถอย 2 ปีซ้อน ด้านตลาดแรงงานเองก็อยู่ในสภาวะเปราะบาง แม้จะมีจำนวนคนว่างงานล้นตลาด คนตกงานเดือนละเกือบแสนคนในไตรมาสสอง แต่ในภาพรวมก็ยังขาดแรงงานที่มีทักษะหลากหลายและเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้คนเก่งที่มีความสามารถรอบด้านถูกแย่งตัวกันมากขึ้น โดยเฉพาะในตำแหน่งที่ต้องเข้ามาเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนสำคัญสำหรับองค์กรในการเร่งเตรียมความพร้อมเรื่องคนเพื่อรับมือกับความท้าทายที่รออยู่”

สูตร 3 เก่ง: รักษาคนเก่ง ให้โอกาสคนเก่ง พัฒนาคนให้เก่ง

ในสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่องค์กรต้องพยายามประคับประคองไปให้ได้คือการรักษาพนักงานเก่งๆ ไม่ให้หลุดมือเพราะพวกเขาจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการทำงานและสร้างรายได้ให้กับองค์กร

ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความคิดคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อให้โอกาสคนเก่งได้มีส่วนร่วมคิดค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ และที่สำคัญองค์กรไม่ควรตัดงบ training ทิ้งไปโดยมองว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

Photo : Shutterstock

แต่ควรพิจารณาถึงทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การเลือกคอร์สอบรมที่ราคาคุ้มค่า การจัดกิจกรรมให้พนักงานแชร์ความรู้กันในองค์กร เพราะในเวลานี้องค์กรยังจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะพนักงานให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดยเฉพาะ Growth Mindset และทักษะดิจิทัล ที่จากการสำรวจของเราในหมู่ผู้บริหารและคนทำงานด้าน HR โหวตว่าเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคนี้มากที่สุด

การบริหารงานในยุคนี้ CEO อาจจำเป็นต้องฟัง HR มากขึ้น ให้เขาเป็นเพื่อนคู่คิดในการตัดสินใจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลของเราให้พร้อมกับศึกใหญ่ที่กำลังจะมาถึง

ผู้นำยุคใหม่ต้องมีทักษะรอบด้าน

สำหรับเทรนด์การสรรหาผู้บริหาร แอชลีย์ อัลค็อก ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจ ฝ่ายสรรหาพนักงานประจำ บริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย เปิดเผยว่า

จากรายงาน Leadership Recruitment Trends 2022 ของ Adecco พบว่าเทรนด์การสรรหาผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงไป เราเห็นแนวโน้มจากลูกค้าของเราที่ต้องการผู้นำที่มีทักษะรอบด้านมากขึ้น ต้องการคนที่มีความคิดที่เปิดกว้างในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถบริหารแบบเน้นการมีส่วนร่วม (Inclusive Leadership) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้องค์กร

Photo : Shutterstock

“ในแง่การดึงดูดทาเลนต์เราพบว่าหลายองค์กรประสบกับข้อจำกัดทางการเงินทำให้บางรายไม่สามารถเสนอเงินเดือนที่ดึงดูดใจผู้สมัคร ขณะที่การจ้าง expat ก็ต้องเจอกับปัญหาค่าใช้จ่ายการกักตัวในการเดินทางเข้าประเทศที่เพิ่มขึ้นตกรายละหลักแสนบาท ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมงานกับองค์กร”

เพื่อรับมือกับปัญหานี้องค์กรจึงควรหันมาโฟกัสที่การทำ employer branding มากขึ้น เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กรให้ดึงดูดคนที่มีแพสชันตรงกันเข้ามาร่วมงาน ให้โอกาสคนอายุน้อยที่มีฝีมือเข้ามาทำในตำแหน่งสูงเพื่อขยายโอกาสในการสรรหา และเริ่มคิดถึงสิทธิประโยชน์ทดแทนใหม่ๆ เช่น ความก้าวหน้าในอาชีพแบบ fast-track การมอบหุ้นให้กับพนักงาน สวัสดิการบ้านและที่อยู่อาศัย รวมถึงข้อเสนอการทำงานแบบยืดหยุ่นซึ่งเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจและไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น การ work from home หรือ การเลือกเวลาเข้างานได้ด้วยตนเอง”

7 คุณสมบัติที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี

นอกเหนือจากการสรรหาผู้บริหารที่มีคุณภาพ องค์กรเองก็ต้องไม่ลืมที่จะพัฒนาภาวะผู้นำให้กับหัวหน้าทีมผู้จัดการและผู้บริหารในองค์กร โดยเน้นเสริมสร้างคุณสมบัติผู้นำที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใน 7 หมวด ได้แก่

การสร้าง outward mindset, การเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ, แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต, ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการบริหารจัดการอารมณ์, ทักษะการคิดพลิกแพลงแก้ไขปัญหา และทักษะการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง

ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้นำในยุคนี้