AIS จับมือ กระทรวง พม. เดินหน้า ‘ภารกิจคิดเผื่อ’ ตอกย้ำแนวคิด เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย ดันโครงการ ‘อุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ’ เสริมทักษะสร้างความรู้ สู่อาชีพสร้างรายได้ให้คนไทย ก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19

เดินหน้าไม่ยั้งด้วยพลังอาสาจาก “เอไอเอส” กับการส่งต่อความช่วยเหลือผ่านภารกิจคิดเผื่อ ล่าสุดจับมือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลักดันโครงการ “อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ” ที่ได้ฝึกอบรมสร้างงานสร้างรายได้ พาคนไทยที่ได้รับผลกระทบ และสนใจหาทักษะ หรือความรู้เพื่อพัฒนาสู่การประกอบอาชีพฝ่าวิกฤตโควิด-19 ตั้งแต่การส่งต่อองค์ความรู้นำไปสู่การขายเพื่อประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ตอกย้ำแนวคิด เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย

กว่า 6 ปีที่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ปลุกปั้นโครงการคืนสู่สังคม ที่เรียกว่า “ภารกิจคิดเผื่อ” โดยหนึ่งในโครงการที่มีบทบาทในการสนับสนุนสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการ “อุ่นใจอาสา” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวรวมใจของพนักงานเอไอเอส เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ จนกระทั่งวิกฤตโควิด-19 เข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เอไอเอสจึงต่อยอดการส่งต่อความช่วยเหลือด้วยการ จับมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัด โครงการ “อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ“ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และสนใจหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสู่การประกอบอาชีพ เพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19

นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และได้พยายามขยายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถสร้างรายได้และมีอาชีพอย่างยั่งยืน โดยภายใต้ความร่วมมือในโครงการ “อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ” ครั้งนี้ ถือเป็นการนำจุดแข็งของกระทรวง พม. และ AIS มาเสริมศักยภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ที่คนไทยอาจได้รับผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการหารายได้ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพคนไทยเพื่อการต่อยอดในการพัฒนา เพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป”

ด้าน นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ อินทัช กล่าวว่า “ในสถานการณ์ของวิกฤตเช่นนี้ เอไอเอสมองว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่เป้าหมายสำคัญที่สุด หากแต่การที่คนไทยทุกคนเดินหน้าไปด้วยกันต่างหาก ที่จะทำให้ประเทศเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ดังนั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ เอไอเอสจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย ภายใต้ ภารกิจคิดเผื่อ ผ่านพนักงานเอไอเอส หรือที่เราเรียกว่า “อุ่นใจอาสา” ถือเป็นส่วนเล็กๆ ในการสร้างโอกาส และบรรเทาความทุกข์ให้แก่คนไทย”

ซึ่ง “โอกาส” ที่ทีม “อุ่นใจอาสา” ได้พยายามส่งต่อไปถึงประชาชนคนไทย ผ่าน โครงการ “อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ“ จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะ และสร้างอาชีพ ผ่านช่องทาง Online โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะต่อยอดในการพัฒนาสินค้า และต่อยอดไอเดียให้เกิดมูลค่าเพิ่ม จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งยังถือเป็นการสร้าง Community ของภารกิจ “คิดเผื่อ” อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ ที่จะช่วยเสริมสร้างช่องทางการขายให้แก่ผู้เข้าร่วมอีกด้วย”

นอกจากนี้ นางอุมา เสริมสกุล หนึ่งในตัวแทนอุ่นใจอาสา ยังกล่าวเสริมว่า “ตนเองได้เข้าร่วมโครงการอุ่นใจอาสา มากว่า ปี และพบว่าทุกๆ กิจกรรมของโครงการ เป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและคนไทยอย่างจริงจัง ซึ่งในกิจกรรมของอุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพครั้งนี้ ตนเองได้นำความรู้เสน่ห์ปลายจวักของครอบครัวกับ “น้ำปลาหวานสูตรปักษ์ใต้” มาส่งต่อให้กับผู้อื่น เพื่อเป็นการต่อยอดสร้างรายได้เสริมและพัฒนาเป็นอาชีพ รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้ชุมชน เพราะวัตถุดิบหลักส่วนใหญ่ เช่น น้ำตาลมะพร้าว กุ้งแห้ง ล้วนมาจากชุมชน ที่สำคัญอยากขอบคุณเอไอเอส ที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพราะมองว่า หากไม่มีโครงการนี้ คงเป็นเรื่องยากที่จะได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคม โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มี”

สำหรับกิจกรรมที่ฝึกอบรมมีหลากหลายอาชีพและเทคนิคที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดกับธุรกิจของตนได้ทันที อาทิ การ Workshop ทำอาหาร ทำผลิตภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า, การเล่าเรื่องเพื่อสร้างจุดเด่นของสินค้า การตั้งราคาสินค้า และการขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ ผ่านการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์แบบ Virtual Workshop ที่ทำให้คนไทยยังรับความรู้ภายใต้ข้อจำกัดและสถานการณ์โควิด-19 ได้

สำหรับผู้สนใจโครงการ “ภารกิจ ‘คิดเผื่อ’ อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ” สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://www.aisacademy.com/Aunjai-AR-SA/ และ Facebook Page: AIS Academy for Thais